Literatury na dany temat można poszukiwać poprzez katalog on-line, w bibliografiach bieżących i monotematycznych wydawanych przez GBPiZS. Poszukiwania ułatwiają hasła przedmiotowe i hasła tezaurusa. Można również skorzystać z pomocy ośrodka informacji naukowej.