Bibliografia dostarcza w miarę pełny zestaw literatury za dany okres lub/i na dany temat.

Wydawana przez GBPiZS „Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy” jest zbiorem literatury, jaka ukazała się w Polsce w ciągu jednego roku. Ma układ przedmiotowy i zawiera indeks autorski. Obejmuje całość zagadnień z zakresu pracy i zabezpieczenia społecznego.

Bibliografie monotematyczne w serii "Bibliografie" są sporządzane za dłuższy okres na określony temat i obejmują zazwyczaj literaturę polską i obcą.