Zestawienia bibliograficzne na zamówienie sporządzane są tylko dla pracowników resortu i pracowników naukowych. Z opracowanych już zestawień mogą korzystać wszyscy czytelnicy i są one dostępne w Ośrodku Informacji Naukowej.