Książkę, czasopismo lub artykuł można znaleźć poprzez  katalog on-line. Dodatkowo na stronie biblioteki został zamieszczony wykaz czasopism prenumerowanych.