LABORSTA  to baza Międzynarodowej Organizacji Pracy oferująca dostęp do danych statystycznych i ich metodologii z ok. 200 krajów świata. Umożliwia poszukiwania według tematów, a w ich ramach krajów i lat.