Informacja socjologiczna jest jakby dopełnieniem informacji naukowej, uzupełnia obraz zjawiska.

         Strona i katalog on line CBOS  pomagają poznać opinie Polaków, także na temat ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. Zapewniają szybkie dotarcie do tekstu raportu z wybranego badania, poznanie szczegółów takich badań z wykazem zadawanych pytań włącznie, a często nawet poznanie autorskich komentarzy badanego zjawiska. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, opracowująca tę stronę, to wyspecjalizowany ośrodek prowadzący reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe. CBOS powstał w 1982 r., a w 1997 r. Sejm RP nadał mu status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny.