ILOLEX   to angielsko- francusko- i hiszpańskojęzyczna baza tekstowa zapewniająca dostęp do dokumentów międzynarodowego prawa pracy, czyli  do norm międzynarodowych odnoszących się do stosunków pracy, ubezpieczenia społecznego i polityki społecznej, które tworząc zobowiązania dla państw - stron, wpływają na krajowe ustawodawstwa pracy oraz na ich ujednolicenie w skali światowej. Baza obejmuje konwencje, zalecenia i rezolucje Międzynarodowej Organizacji Pracy.