Na stronie Biblioteki Cyfrowej GBPiZS powstała nowa kolekcja zatytułowana "Prace doktorskie". Zawiera ona rozprawy doktorskie przekazywane Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Obejmuje już ponad 60 pozycji i będzie na bieżąco uzupełniana. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi tam pozycjami. 

 

Konferencja plakat

W dniach 16-17 stycznia 2019 roku odbyła się międzynarodowa konferencja Instytutu Badań Strukturalnych oraz Banku Światowego na temat nowych form nierówności oraz ich konsekwencji dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji. Instytucje, których zadaniem jest działalność na rzecz równości i dobrobytu stają obecnie przed wyzwaniem dotyczącym nowych form nierówności w Europie i Azji Środkowej wywołanych przez polaryzację rynków pracy, zmiany w strukturze zawodowej, nierówność dochodów i szans oraz rosnącą koncentrację majątku. Podczas konferencji dyskutowano na temat tego, jak zmiany technologiczne i demograficzne oraz polityka publiczna kształtują nowe formy nierówności i jakie konsekwencje niosą one dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji. Podczas 6 sesji tematycznych eksperci z Polski i zagranicy, m.in. z Princeton University, Banku Światowego, University of Bari, Norwegian School of Economics i European Bank for Reconstruction and Development przedstawili wyniki swoich badań w obszarze stanowiącym tematykę konferencji.