Nowa bibliografia wydana przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i zatytułowana "Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne 2010-2017" jest kolejnym opracowaniem dotyczącym zagadnień jakości i warunków życia ludności oraz ubóstwa.

Bibliografia rejestruje prace naukowe, popularno-naukowe i popularne, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism polskich, wydanych w latach 2010-2017. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS oraz o bazy Biblioteki Narodowej.

Zebrany materiał liczy 753 pozycje. Usystematyzowany został w dwóch blokach tematycznych z zastosowaniem działów głównych, z podziałami pierwszego stopnia. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny.

W dwóch działach wyodrębniono hasła tematyczne. Pierwszym z nich jest hasło Podatek dochodowy (poz. 199–261) w dziale dot. dochodów ludności, drugim hasło Minimum socjalne (poz. 490–503) w dziale dotyczącym kosztów utrzymania. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny.

Pobierz Bibliografię

flaga polski z podpisem: GBPiZS włącza się w akcję

11 listopada 2018 r. Polska świętowała będzie 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Chcąc uczcić ten doniosły moment Biuro Programu „Niepodległa”, które powstało by scalić inicjatywy związane z obchodami rocznicowymi, zainicjowało akcję „Niepodległa do hymnu!” W dniu rocznicy w samo południe w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie odśpiewany zostanie hymn państwowy. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, w którym udział wezmą instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, szkoły i przedszkola, instytucje kulturalne, ale także – a może przede wszystkim – zwykli obywatele, bo hymn zaśpiewać można także z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. My także przyłączamy się do tej akcji w cieniu uroczystości państwowych świętując swoją własną rocznicę.