W dniu 14 listopada 2018 roku przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji "Stres w pracy. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II" zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Tematyka konferencji dotyczyła wpływu czynników psychospołecznych na zdrowie i dobrostan pracowników i odwoływała się do wyników europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie istniejących i nowo powstających zagrożeń ESENER II.

8 listopada 2018 r. w Teatrze Królewskim znajdującym się na terenie Łazienek Królewskich odbyła się uroczysta gala zorganizowana na zakończenie obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiej Polityki Społecznej, w której uczestniczyła także Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk.

Galę oficjalnie rozpoczęło przemówienie minister Elżbiety Rafalskiej, która - odnosząc się do historii Polski, a w szczególności do jej ostatnich 100 lat - zachęcała do patrzenia w przyszłość. Pani minister wręczyła także nagrody państwowe oraz resortowe osobom szczególnie zasłużonym dla polityki społecznej. Jedną z nich była prof. Gertruda Uścińska (ZUS), która na tę okazję przygotowała specjalne przemówienie zatytułowane "100 lat polityki społecznej - PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ". Goście mieli także okazję wysłuchać chóru oraz okolicznościowego koncertu muzyki klasycznej i patriotycznej.

Zdjęcia z imprezy, wykonane i udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej można obejrzeć tutaj:

zrzut ekranu ze strony flickr.com, na której udostępnione są zdjęcia z gali. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do tej strony.