Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk w imieniu Przewodniczącej Kapituły II edycji Konkursu o nagrodę imienia Profesor Elżbiety Tarkowskiej otrzymała zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w kategoriach: autorska praca naukowa i autorski materiał prasowy/medialny. Uroczystość odbyła się w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem – 17 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o naturze współczesnego ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod przezwyciężania tych zjawisk w Polsce poprzez popularyzację szczególnego spojrzenia Profesor Elżbiety Tarkowskiej na sytuację osób dotkniętych ubóstwem.

W tym roku nagrodę za pracę naukową otrzymała Mariola Racław, a za materiał prasowy/medialny - pochodząca z Wilna Ewa Wołkanowska-Kołodziej.

Organizatorami konkursu byli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych PAN jako wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.

(foto za: Komitet Socjologii PAN)

 

Zdjęcia komputerów, na wyświetlaczu których widnieją biblioteczne półki

25 i 26 września pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przeprowadzili szkolenie z oprogramowania dLibra dla redaktorów i administratorów Biblioteki Cyfrowej, nad utworzeniem której trwają w GBPiZS intensywne prace. Szkolenie obejmowało zasady opracowywania rekordów zdigitalizowanych pozycji, które będą stanowić jej zawartość. Wzięli w nim udział bibliotekarze z Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprezentować pierwsze efekty naszej pracy.