1.   Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : aspekty ekonomiczne i społeczne / Dorota Kobus-Ostrowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 310, [1] s. - (Aktywni (Nie)pełnosprawni).

54725

2.   Alokacja czasu jako podstawowego zasobu człowieka : perspektywa nowej ekonomii gospodarstwa domowego / Jacek Jankiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 270, [1] s.

54707

3.   Bezpieczne środowisko pracy : monografia wydana w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy / red. nauk. Felicjan Bylok, Katarzyna Zadros. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2017. - 154 s.

54705

4.   Bezwarunkowy dochód podstawowy : rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku / Maciej Szlinder. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 316, [1] s.

54708

5.   Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością / pod red. Dariusza Stefaniaka. - Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2018. - 171 s.

54709

6.   Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce  /  Jacek Lewkowicz.  -  Warszawa  :  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. - 299. - (Badania Ekonomiczne).

54710

7.   Formy zatrudnienia i ich dokumentacja w kościołach i innych związkach wyznaniowych / Paweł Wolnicki, Olgierd Kucharski. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018. - 309 s.

54726

8.   Instytucje  rynku  pracy  w  krajach  OECD : istota,  tendencje  i  znaczenie  ekonomiczne  / pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 279 s. - (Ekonomia).

54727

9.   Kodeks   pracy   :   komentarz   /   red.   nauk.   Krzysztof   W.   Baran.   -   4.   wyd.,   stan prawny na 25 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 1642, [1] s. - (Komentarze Praktyczne).

54722 Czyt.

10.   Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek. - 6. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XIV, 1135 s. - (Duże Komentarze Becka).

54712 Czyt.

11.   Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. - Warszawa : Difin, 2016. - 232 s. - (Engram).

54711

12.   Nowe   trendy   w   bezpieczeństwie   pracy,   środowisku   i   zarządzaniu   /   red.   nauk. Bożena Szczucka-Lasota, Witold Krieser. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2018. - 373 s.

54720

13.   PIP i ZUS : kontrole u pracodawcy : wzory pism z komentarzem : praca zbiorowa / poszczególne części książki opracowali Krystyna Czajkowska-Matosiuk, Sebastian Kryczka, Joanna Stolarska. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 174 s. - (Prawo Pracy).

54713

14.   Rynek    pracy    w    województwie    śląskim   w   latach    2014-2015   /   Urząd   Statystyczny w Katowicach. - Katowice, 2016. - 116 s. - (Informacje i Opracowania Statystyczne).

54721

15.   Ryzyko niezdolności do pracy / Katarzyna Roszewska. - Stan prawny na 10 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 413 s. - (Monografie).

54706

16.   Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw : wyniki badań / Magdalena M. Stuss. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 136, [1] s.

54714

17.   Standaryzowana   praca   menedżera   :   codzienna   droga   do   trwałego   doskonalenia   / Jim Lancaster, Emily Adams. - Wrocław : Lean Enterprise Institute, 2017. - XVI, 167 s.

54715

18.   Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy : monografia / red. nauk. Robert Ulewicz, Justyna Żywiołek. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2017. - 157, [1] s.

54704

19.   Techniczne  i  materialne  aspekty  bezpieczeństwa  :  monografia  naukowa  /  red.  nauk. Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2017. - 237, [1] s.

54703

20.   Tożsamość   zawodowa   pracowników   branży   badań   klinicznych   w   Polsce   / Barbara Kozierkiewicz. - Warszawa : Difin, 2018. - 195 s. - (Engram).

54716

21.   Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe / Marek Salamonowicz. - Stan prawny na 1 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 554 s. - (Monografie).

54728

22.   Uprawnienia rodziców w pracy : urlopy, zasiłki, świadczenia, ochrona przed zwolnieniem : praca zbiorowa / red. Agata Pinzuł. - Warszawa : INFOR PL S.A., copyright 2018. - 81 s. - (Prawo Pracy).

54717

23.   Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji / Małgorzata Baran. - Warszawa : PWN, 2018. - 263 s.

54718

24.   Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości : podejście terytorialne / Zbigniew Przygodzki. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 252, [1] s. - (Ekonomia).

54729

25.   Wybory   aktywności   zawodowej   współczesnych   kobiet   Śląska   Opolskiego   / Katarzyna Mazur-Kajta. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2017. - 288, [2] s. - (Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; z. 470).

54701

26.   Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów : planowanie i rozliczanie czasu pracy zespołu / Łukasz Prasołek. - 1. wydanie, stan prawny: czerwiec 2018. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. - XIV, 352 s. - (Kadry).

54719

27.   Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach / red. nauk. Elżbieta Robak, Anna Karczewska, Maja Skiba. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017. - 164 s. - (Monografia / Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania).

54702