1.   Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 200 s. - (HR).

                   54643

2.   Controlling dla menedżerów / Edward Nowak (red.). - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 326 s.

                   54644

3.   Czas    2018    z    wyjaśnieniami    nowych    zasad    handlu    w    niedziele    i    święta    / Łukasz  Chruściel  [i  in.]  ;  red.  merytoryczny  Artur  Borkowski.  -  Wyd.  I/2018, kwiecień  2018 r.  -  Warszawa  :  INFOR Biznes Sp. z o.o., 2018. - 212 s.

                   54645

4.   Doskonalenie   kompetencji   zarządzania   :   aspekty   kulturowe   i   psychologiczne   / Mirosław Betkowski, Malwina Zamojska-Król. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. - 119 s.

                   54646

5.   Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce / Agata Kraińska. - Wyd. I. - Elbląg : Fundacja Hutena, 2018. - 123 s.

                   54647

6.   Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. - 313, [1] s.

                   54648

7.   Employer  branding  na  polskim  rynku  pracy  /  Monika  Kampioni-Zawadka.  -  Wyd.  I.  -  Poznań : [Uniwersytet Ekonomiczny. Zakład Graficzny], 2018. - 224 s.

                   54649

 8.   Jakość  życia  i  spójność  przestrzenna  :  rozwój  i  dobrostan  w  kontekście  lokalnym  =  Quality of  life  and  spatial  cohesion  :  development  and  well-being  in  the  local  context  / pod red. Włodzimierza Okrasy.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo Naukowe UKSW,  2017.  -  XVIII, 337 s.

                   54650

9.   Jakość  życia,  konsumpcja  :  monografia  dedykowana  profesor  Teresie  Słaby / red. nauk. Anna Dąbrowska [i in.]. - Wyd. I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018. - 514 s.

                   54651

10.   Kodeks   pracy  :  komentarz  /  red.   Arkadiusz   Sobczyk  ;  aut.:   Dominika   Dörre-Kolasa  [i in.].  - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXVII, [1], 1022 s. - (Komentarze Kompaktowe).

                   54642 Czyt.

11.   Kompetencje   kadry   kierowniczej   w   przedsiębiorstwach   wysokich   technologii   / Gabriela   Roszyk - Kowalska.   -   Poznań   :   Wydawnictwo   UEP.   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2018. - 312 s.

                   54652

12.   Nowy  leksykon  profesjologiczny  /  red.  Kazimierz  M.  Czarnecki,  Bogusła Pietrulewicz, Piotr Kowolik ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.    Zarząd    Główny    w    Zielonej    Górze.    Oddział    Śląsko-Dąbrowski w  Katowicach.  -  Sosnowiec  :  Oficyna  Wydawnicza  Humanitas,  2017.  -  224  s.

                   54666

13.   Płaca minimalna / Anna Krajewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 151, [1] s.

                   54653

14.   Podmiotowość pracy i towarowość usług : analiza prawna / Arkadiusz Sobczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 247, [4] s.

                   54654

15.   Polityka samorządowa wobec starości : strategie i podmioty / Ryszard Majer. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, © 2018. - 184, [1] s. - (Akademia Samorządowa).

                   54655

16.   Praca konsumentów : teorie, praktyki i uwarunkowania / Konstanty Strzyczkowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018. - 200 s.

                   54656

17.   Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej / red. Arkadiusz Bagłajewski [i in.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 398 s.

                   54657

18.   Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego / Arkadiusz Barut. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 350 s.

                   54658

19.   Prawo pracy last minute / Michał Barański, Urszula Torbus. - Stan prawny 1 marca 2018 r. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2018. - 360 s.

                   54659

20.   Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - 9. wyd. uzup. i uaktual. / aktualizacja Marek Andrzejewski, T. Smyczyński. - Stan prawny na 30 listopada 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXII, [2], 398 s. - (Podręczniki Prawnicze).

                   54660

21.   Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / red. nauk. Zdzisław Kubot, Sebastian Kowalski ; aut. Jarosław Błaszczak [i in.]. - Stan prawny na 31 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 238, [1] s.

                   54640

22.   Satysfakcja zawodowa nauczycieli / Stanisław Korczyński. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017. - 267 s.

                   54669

23.   Umowy cywilnoprawne : praktyczne wskazówki w pytaniach i odpowiedziach : praca zbiorowa / red. Agata Pinzuł. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 81 s. - (Prawo Pracy).

                   54661

24.   Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji : konteksty interdyscyplinarne   /   red.   nauk.   Jolanta    Spętana,   Danuta   Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak. - Wyd. I. - Kraków : Impuls, 2018. - 205 s.

                   54662

25.   Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych / Dorota Wolska-Prylińska. - Wyd. I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 226, [1] s.

                   54663

26.   Wynagrodzenia w oświacie 2018 / Artur Klawenek. - Stan prawny: marzec 2018. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. - XXIV, 272 s. + płyta CD. - (Sektor Publiczny w Praktyce : Kadry i płace).

                   54664

27.   Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy / Aleksandra Ziętek-Capiga. - Stan prawny na 20 kwietnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 299 s. - (Monografie).

                   54641

28.   Zatrudnianie   pracowników   samorządowych   :   od   umowy   o   pracę   do   zwolnienia / Ewa Łukasik. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 148 s. - (Samorząd i Administracja).

                   54665

29.   Zatrudnianie    w    Polsce    cudzoziemców    spoza    UE    /    Ewa    Podgórska - Rakiel, Michał Szypniewski. - Stan prawny na 1 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 269 s.

                   54667