1. Bezpieczne wyjazdy do pracy : poradnik : co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 35 s.

    2439/A

2. Demokracja w zakładzie pracy : zagadnienia prawne / red. nauk. Zbigniew Hajn, Małgorzata Kurzynoga. - Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 564 s. - (Monografie).

    54256

3. Droit des discriminations dans l'emploi et le travail / Michele Miné ; préf. Jean-Yves Frouin ; postf. Jacques Toubon. - Bruxelles : Editions Larcier, 2016. - 852 s. - (Collection Paradigme).

    54271

4. Efficiency wages : models of unemployment, layoffs and wage dispersion / Andrew Weiss. - Princeton : Princeton University Press, 2017. - VII, 118 s. - (Princeton Legacy Library).

    54268

5. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy w rolnictwie / Marcin Wysokiński, Anetta Zielińska. - Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 2016. - 141 s.

    54270

6. L'émancipation du droit du travail calédonien : un droit en devenir / Joanes Louis. - Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2016. - 433 s.

    54265

7. Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody / Robert Sroka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. - 258 s.

    54249

8. Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 78 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

    54243
    54244

9. Instytucje dialogu społecznego przy urzędach administracji rządowej : informator za rok 2016 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MRPiPS, 2017. - 436 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

    54260
    54261

10. Instytucje zabezpieczenia społecznego osób starszych na tle przeobrażeń państwa opiekuńczego / Zofia Czepulis-Rutkowska. - Warszawa : IPiSS, 2017. - 134, [2] s. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).

      542258 Czyt.
      54259

11. The international mobility of talent and innovation : new evidence and policy implications / ed. by Carsten Fink, Ernest Miguelez. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - XVII, 306 s.

      54248

12. Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 124th Session (April-May 2017). - Geneva : International Labour Office, 2017. - wiele liczb.

      54262

13. Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych / Adam Krzywoń. - Stan prawny na 15 marca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 566 s. - (Monografie).

      54257

14. Labor activists and the new working class in China : strike leader's struggles / Parry P. Leung. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - X, 199 s. - (Social Movements and Transformation).

      54276

15. Labour law reforms in Eastern and Western Europe / ed. Thomas Davulis. - Brussel : Peter Lang, 2017. - 501 s. - (Cultures juridiques et politiques ; Vol. 12).

      54264

16. Mainstreaming unpaid work : time-use data in developing policies / ed. by Indra Hirway. - New Delhi : Oxford University Press, 2017. - XLII, 430 s.

      54247

17. "Migranci aktywni zawodowo" czy "zagraniczni przedsiębiorcy"? : raport z badań / Izabela Czerniejewska. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. - 38 k. - (Badania, Ekspertyzy, Rekomendacje).

      S. 4455

18. New labour laws in old member states : trade union responses to European enlargement / Rebecca Zahn. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - XXII, 353 s. - (Cambridge Studies in European Law and Policy).

      54273

19. Promocja zdrowia dla osób starszych : podręcznik dla promotorów zdrowia / red. nauk. Stanisława Golinowska ; [aut. Stanisława Golinowska i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017. - 229, [3] s.

      54254

20. Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych : na przykładzie województwa łódzkiego / Michał Jerzy Sobczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 265 s. - (Ekonomia).

      54250

21. Religion, equality and employment in Europe : the case for reasonable accommodation / Katayoun Alidadi. - Oxford : Hart Publishing, 2017. - XXX, 289 s.

      54274

22. La résiliation judiciaire ou l'altération du lien de subordination : quand le salarié devient acteur de la rupture de son contrat de travail / Leila Azougarh. - Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2016. - 143 s.

      54266

23. Rzeczpospolita ubezpieczonych : historia ubezpieczeń społecznych w Polsce / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2017. - 90, [3] s.

2441/A

24. Skill mismatch in labor markets / ed. by Solomon W. Polachek [et al.]. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2017. - XX, 455 s. - (Research in Labor Economics ; Vol. 45).

      54269

25. Social security in Poland / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warsaw : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2016. - 133, [1] s.

      2240/A

26. Social work and social policy : an introduction / Jonathan Dickens. - 2nd ed. - London : Routledge, 2016. - XII, 211 s. - (Student Social Work).

      54278

27. The state and working women : a comparative study of Britain and Sweden / Mary Ruggie. - Princeton : Princeton University Press, 2017. - XIV, 361, [1] s. - (Princeton Legacy Library).

      54267

28. Stres w pracy menedżera : sposoby przeciwdziałania / Marzena Syper-Jędrzejak. - Łódź : Wydawnictwo Biblioteka, 2016. - 158, [5] s.

      54246

29. Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy / Agnieszka Różańska-Prawdzik. - Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 356 s. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska).

      54275

30. Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji / red. nauk. Maria Smolarek ; [aut. Barbara Filipczyk i in.]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. - 149, [1] s. - (Praca Naukowa).

      54251

31. Terminowe umowy o pracę : aktualne problemy zatrudnienia / red. nauk. Małgorzata Mędrala. - Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 285 s. - (Zagadnienia Prawne).

      54255

32. Le travail flexible et atypique / Jean-Luc Putz. - Windhof : Promoculture-Larcier, 2016. - 258 s. - (Droit du Travail et Droit Social).

      54272

33. Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD / Stanisław Piwnik, Mateusz Tomicki. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XVI, 665 s. + (dysk optyczny CD-ROM). - (Wzory Pism Becka).

      54252

34. Workplace abuse, incivility and bullying : methodological and cultural perspectives / ed. by Maryam Omari, Megan Paull. - London : Routledge, 2016. - XI, 219 s.

      54277

35. Wartościowanie pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różnicowania wynagrodzeń / Wojciech Ulrych. - Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2016. - 180 s.

      54245

36. Working to rule : the damaging economics of UK employment regulation / J. R. Shackleton. - London : Institute of Economic Affairs, 2017. - XVII, 262 s.

      54263

37. Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych / Dorota Witkowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 244 s. - (Zarządzanie).

      54253