Biblioteką, której katalog on-line można przejrzeć w poszukiwaniu informacji o regulacjach prawnych z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy jest Biblioteka Sejmowa.