The European Library, otwarta w 2005 roku, nie posiada własnych zasobów. Jest jedynie portalem, megawyszukiwarką umożliwiającą użytkownikom przeszukiwanie serwerów bibliotek europejskich. Daje możliwość równoczesnego wyszukiwania w katalogach wielu bibliotek narodowych. Dostarcza użytkownikom wspólne listy rezultatów i inne usługi związane z dostępem do treści dokumentów i to bezpłatnie. Biblioteka Europejska obejmuje 32 europejskie biblioteki narodowe. Gwarantuje dostęp także do zbiorów bibliograficznych zdigitalizowanych. ale to niestety nie dotyczy piśmiennictwa z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy.