4-10 lutego 2018

1.  Archiwizacja dokumentacji pracowniczej / K. Grabowski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 12, s. 20-24.

2. Bezpieczne rusztowania - jak to zorganizować na placu budowy? / A. Mierzwiński, K. Lewandowski // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 5-7.

3. Efektywność form aktywizacji zawodowej w przekroju wojewódzkim / B. Bieszk-Stolorz, K. Dmytrów // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 12, s. 57-74.

4. Kilka uwag o nowych instrumentach wsparcia dla osób niepełnosprawnych / D. Eryk Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 12, s. 2-9.

5. Kontrakty menedżerskie: wskazówki dotyczące sposobu wykonywania umowy / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 12, s. 31-39.

6. Lakiernik tworzyw sztucznych - zagrożenia na stanowisku pracy / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 24-26.

7. Niełatwe życie starszych pracowników // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 12, s. 6-7.

8. Nieuznawanie urlopu rodzicielskiego za okres świadczenia pracy dla celów ustalenia prawa do urlopu wypoczynkowego : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 12, s. 40-41.

9. Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego / D. Chruślak. - Cz. 1-3 // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 10, s. 37-41 ; nr 11, s. 37-40, ; nr 12, s. 36-38.

10. Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika administracyjno-biurowego / R. B. // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 21-23.

11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w budownictwie / P. Kaca // Atest. - 2018,  nr 12,  s. 34-36.

12. Odprawa z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników - najnowsze orzecznictwo : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego]  /  E. Maniewska  //  Praca i Zabezpieczenie Społeczne.  -  2018,  nr  12,  s.  42-43.

13. Perspektywa cyklu życia i starzenie się pracowników w aspekcie polityki publicznej / M. Dobrzyńska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 12, s. 12-16.

14. Prawa i obowiązki pracownika - honorowego krwiodawcy / P. Wąż // Atest. - 2018, nr 12, s. 13-15.

15. Polskie wersje norm typu B2 dotyczących urządzeń ochronnych czułych na nacisk / W. Łabanowski  // Atest. - 2018, nr 12, s. 55.

16. Połowa Ukraińców zatrudnionych w Polsce nie przechodzi szkolenia bhp // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 45-46.

17. Ryzyko w pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym / S. Tylka // Atest. - 2018, nr 12, s. 46-49.

18. Samodzielna ocena i dwuinstancyjność / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 31-32.

19. Stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka : 11. konferencja Atestu / R. Kozela // Atest. - 2018, nr 12, s. 42-44.

20. Śmierć pracodawcy i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem / K. Jaśkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 12, s. 25-31.

21. Termin nawiązania stosunku pracy / A. Różańska-Prawdzik // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 18-19.

22. Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej / A. Dąbrowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 12, s. 22-25.

23. Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych - imienne zezwolenie / P. Świerlikowski // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 19-20.

24. Urlopy związane z rodzicielstwem - efektywność społeczno-ekonomiczna / M. Kosakowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 12, s. 16-24.

25. Warunki pracy w Polsce i Europie - przegląd wyników badań europejskich / M. Galwas-Grzeszkiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 12, s. 8-11.

26. Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala : wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu / B. Smagowska, A. Sobolewski, A. Pawlak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 12, s.17-21.

27. Zatrudnienie telepracownika - zasady bezpiecznej pracy / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 11-13.

28. Zdarzenia wypadkowe w teorii i praktyce : wypadki przy pracy / R. Bryła // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 27-30.

29. Zmiany w kodeksie pracy 2019 r. / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 12, s. 14-16.