3 - 9 grudnia 2018

1. Blockchain jako technologia przepływu informacji i wiedzy w zarządzaniu projektami / J. Kisielnicki // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 8, s. 3-10.

2. Czynniki determinujące doskonalenie procesów - wyniki badań empirycznych / R. Brajer-Marczak // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 8, s. 25-33.

3. "Dziki strajk" : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 50-52.

4. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika - tajemnica pracownika czy pracodawcy? / K. Płaczek // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 23-27.

5. Jak prawidłowo wypowiadać umowy opracę / S. Kryczka, J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 22, 81 s.

6. Model zarządzania komunikacją w organizacji / K. Rostek, M. Wiśniewski, R. Zając // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 8, s. 18-25.

7. Normatywna konstrukcja mobbingu / P. Prusinowski // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 7-11.

8. Nowoczesna i bezpieczna fabryka / T. Otrębski // Atest. - 2018, nr 10, s. 57-58.

9. Objęcie pracownika właściwym systemem zabezpieczeń społecznych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 47-49.

10. Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 55-56.

11. Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu : streszczenia referatów // Atest. - 2018, nr 10, s. 23-27.

12. Odpowiedzialność karna za uporczywe lub złośliwe powierzanie pracy w handlu lub czynności związanych z handlem / J. Grygutis // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 12-17.

13. Odpowiedzialność odszkodowawcza związków zawodowych z tytułu naruszenia klauzuli pokoju społecznego / W. Radkiewicz // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 10-16.

14. Odpowiedzialność pracodawcy za zaniechanie opłacania za ubezpieczenie pracownika składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze z tytułu ryzyka śmierci : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 42-44.

15. Odpowiedzialność pracownika za zagarnięcie mienia pracodawcy / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 28-31.

16. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 45-47.

17. Problemy z ustaleniem i realizacją prawa do premii / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 25-29.

18. Reforma pracy tymczasowej w Niemczech - lex mala? / M. Kosmol // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 18-24.

19. Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi  - norma EN 388:2016  // Atest.  - 2018, nr 10, s. 40-41.

20. Rozważania o szelkach i punktach kotwienia, czyli znowu brak zabezpieczenia przed upadkiem / A. Nowak // Atest. - 2018, nr 10, s. 34-36.

21. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 10, s. 57-58.

22. Rozwój zastosowań chronometrażu od klasyki po współczesność / Ł. Wacławik // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 8, s. 33-38.

     Technika pomiaru czasu pracy.

23. IV Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. W 3 dni dookoła pracy - komu KP. Sprawozdanie z konferencji / I. Florczak, B. Muszyńska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 8-9.

24. Umowa o pracę na okres próbny w polskim Kodeksie pracy po nowelizacji / Ł. Krysiński // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 17-22.

25. Wsporniki nadgarstków / Z. Jóźwiak // Atest. - 2018, nr 10, s. 44-47.

26. Wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społece] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 52-54.

27. Wykonywanie przez pracownika pracy w okresie niezdolności do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 32-36.

28. Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 6, s. 37-42.

29. Zarządzanie bezpieczeństwem danych w przedsiębiorstwach MSP z uwzględnieniem czynnika ludzkiego - wyniki badań / P. Kobis, A. Kisiołek // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 8, s. 44-52.

30. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych // Atest. - 2018, nr 10, s. 8, fot.

31. Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 9, s. 37-41.

32. Związanie sądu granicami żądania pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 11, s. 43-45.

33. Zwrot przez pracownika nienależnie wypłaconego wynagrodzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. -  2018, R. 15, nr 11, s. 34-36.