5 - 11 listopada 2018

1. Błędne naliczenie wynagrodzenia - co powinien zrobić pracodawca / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, s. 26-29.

2. Choroby zawodowe a orzecznictwo sądowe / R. B. // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 16-19.

3. Cieśń nadgarstka / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 33-34.

4. Cukiernik - bezpieczeństwo pracy / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 30-32.

5. Czy zgłoszenie wniosku o emeryturę w trakcie zatrudnienia jest niekorzystne dla przyszłego świadczeniobiorcy / M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, s. 32-35.

6. Instrukcja ruchu i eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia - terminy przeglądów okresowych / J. Kaczmarek // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 22-23.

7. Jak prawidłowo sporządzać rozkłady czasu pracy w jednostkach samorządowych / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 50-58.

8. Jakie konsekwencje dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ma przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, s. 46-49.

9. Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy temperatura za oknem wyraźnie spada / M. Ambroziewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 217 : 08.11, s. C4.

10. Jakie są zasady telepracy dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, s. 20-23.

11. Maszyny do produkcji wyrobów drewnianych - bezpieczna obsługa / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 5-7.

12. Nie można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie naruszył swoich obowiązków / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 17, s. 45.

13. Nowa wersja zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagradzaniu ERP-7 - jak wypełnić formularz / A. Pinzuł // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, s. 14-19.

14. Ocena ryzyka zawodowego dla prac w dziale produkcji zakładu piekarsko-cukierniczego // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 13-15.

15. Od innowacyjności konsumentów do innowacyjnej gospodarki / A. Olejniczuk-Merta // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 4, t. 1, s. 252-267.

16. Określając rodzaj pracy, nie podawaj zbyt dużo informacji. To może czasami zaszkodzić / M. Rotkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 217 : 08.11, s. C4.

17. Podstawa wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego po zmianach / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, s. 10-13.

18. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków - praktyczne problemy / I. Nowacka, B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 20, 81 s.

19. Potrzeby kobiet na etapie zmiany zawodu jako wyzwania dla employer brandingu / K. Krot, U. Widelska // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 5, s. 150-159.

20. Powołanie pracownika w kamasze wypacza sens terminowego zatrudnienia / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 217 : 08.11, s. C2.

21. Poziom życia mieszkańców miasta Poznania na tle innych podregionów w Polsce w 2015 roku / L. Matuszak // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 4, t. 1, s. 210-226.

22. Praca jako obszar jakości życia - wyniki badań / K. Błoński, A. Burlita // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 5, s. 16-24.

23. Pracodawcy będą skazani na prowadzenie papierowej dokumentacji dłużej, niż się zdawało / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 217 : 08.11, s. C3.

24. Proces zarządzania marką korporacyjną : ramy analityczne oraz zagadnienia dla dalszych badań / K. J. Chmielewski // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 4, t. 1, s. 53-64.

25. Przedłużenie pobytu na urlopie a udzielenie urlopu przez pracodawcę / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 20-21.

26. Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2018 r. - rozliczenie przychodów pracownika / M. Kozłowska, I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2018, R. 23, nr 19, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

27. Przy ubezpieczaniu cudzoziemców procedura ta sama, ale są haczyki / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 217 : 08.11, s. C6.

28. Przysypanie w wykopie / J. Żerański // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 35-37.

29. Są sposoby, by konkurencja nie podbierała pracowników. Jak legalnie z tym walczyć / M. Wołoszczuk, N. Niestrawska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 217 : 08.11, s. C5.

30. Skomplikowane problemy praktyczne i procesy dydaktyczne: identyfikacja problemów i kierunki badań / R. Kłeczek, M. Hajdas, S. Wrona // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 5, s. 131-138.

31. Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy / W. Kojzar // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 10-12.

32. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy / M. Chojnacka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 40-43.

33. Zatrudnianie pracownika w formie telepracy / J. Kaczmarek // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 9, s. 23-24.

34. Zmiany w wydatkach na kieszonkowe w polskich gospodarstwach domowych / M. Piekut // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 4, t. 1, s. 291-300.