13-19 sierpnia 2018

1. Bez porozumień płacowych, niejednolicie o PPK / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 30, s. 58-59.

2. Całe to RODO, czyli o następstwach unijnego rozporządzenia w sferze polskiego prawa pracy / P. Wąż // Atest. - 2018, nr 6, s. 14-16.

3. Cywilnoprawna odpowiedzialność płatnika składek wobec ubezpieczonego za naruszenie obowiązków płatniczo-rozliczeniowych / D. Wajda // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 6, s. 16-24.

4. Częste nieobecności inwalidy mogą uzasadniać rozstanie / K. Dulewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 189 : 16.08, s. D8.

5. Dyscyplinarka zgodna z prawem / P. Rudowicz-Jastrzębska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 189 : 16.08, s. D3.

6. Dyżur w miejscu zamieszkania a czas pracy : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 6, s. 36-38.

7. Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności przez pracodawcę - nowa odsłona / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 6, s. 2-8.

8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższgo z 12 października 2017 r. (II PK 269/16) w sprawie uprawnienia pracodawcy do uchylenia regulaminu wynagradzania / [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / J. Żołyński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 7, s. 37-42.

9. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych / K. Kołdys // Atest. - 2018, nr 6, s. 45-48.

10. Mechanizmy decyzyjne w przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych / E. Duliniec // Gospodarka Narodowa. - 2018, R. 29, nr 2, s. 99-128.

11. Murarz-tynkarz / L. Zieliński. - Cz. 1-4 // Atest. - 2018, nr 2, s. 13-16 ; nr 3, s. 18-20 ; nr 4, s. 26-29 ; nr 6, s. 7-9.

12. Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO - wybrane zagadnienia / M. Mędrala // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 7, s. 18-26 bibliogr. summ.

13. Płaca minimalna spadnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 31, s. 58-59.

14. Podnośnik pojazdów z napędem mechanicznym / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 6, s. 29-36.

Zagrożenia zawodowe występujące przy obsłudze podnośników pojazdów z napędem mechanicznym.

15. Prawo wnuków do renty rodzinnej / A. Wypych-Żywicka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 7, s. 27-31.

16. Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa - sprawozdanie z konferencji / K. Ryś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 7, s. 15-17.

17. Radon - naturalny czynnik rakotwórczy na stanowiskach pracy / K. Kozak, J. Mazur, M. Majka // Atest. - 2018, nr 6, s. 18-20.

18. Spory zbiorowe w projekcie Kodeksu zbiorowego prawa pracy / J. Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 7, s. 8-14.

19. Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 29, s. 61.

20. Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : Łódzko-poznański początek dyskusji. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Nietypowe stosunki zatrudnienia" / M. Barwaśny, E. Szadkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 6, s. 9-15.

21. Świadczenie opieki długoterminowej a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE / D. E. Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 7, s. 2-7.

22. Świadczenie urlopowe / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 30, s. 61 ; nr 31, s. 61.

23. Tajemnica zawodowa doradcy restrukturyzacyjnego / M. Waberski // Palestra. - 2018, R. 63, nr 7/8, s. 66-73.

24. Uprawnienie pracodawcy do uchylenia regulaminu wynagradzania a promowanie rokowań zbiorowych : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / A. Zwolińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 7, s. 31-37.

25. Wakacje w szkołach poza ewidencją czasu pracy. Przynajmniej teoretycznie / L. Jaworski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 158 : 16.08, s. C2-C3.

26. Wypadki przy pracach ziemnych / B. Solawa // Atest. - 2018, nr 6, s. 40-42.

27. Wyrażenie zgody przez organ rentowy na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie / M. Zajchowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 6, s. 30-36.

28. Zastępstwo na czas urlopu w kilku wariantach / B. Klimczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 189 : 16.08, s. D2.

29. Zawał serca przy wykonywaniu zwykłych czynności nie jest zewnętrzną przyczyną wypadku / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 6, s. 57-58.

30. Zmiana zajęcia bywa ratunkiem / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 187 : 13.08, s. A23.

31. Znaczenie czynnika czasu w sporach zbiorowych / J. Lewkowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 6, s. 25-29.