11 - 17 czerwca 2018

 1. Charakter prawny umowy o pomocy przy zbiorach / K. Moras-Oleś // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 19-22.
 1. Delegowani czekają na uregulowanie przepisów ubezpieczeniowych / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 114 : 14.06, s. D2.
 1. Determinanty wydatków na zdrowie w gospodarstwach domowych / B. Łyszczarz // Gospodarka Narodowa. - 2018, R. 29, nr 1, s. 137-157.
 1. Jak ustalić wynagrodzenie uzupełniające za 2017 r. dla zarządów spółek państwowych i komunalnych / J. Sztabińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 114 : 14.06, s. C7.
 1. Kończy się gra o polskie przywileje związkowe? A może dopiero zaczyna / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 115 : 15.06, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 21, s. C17-C20.
 1. Legalna praca cudzoziemca między oświadczeniem a zezwoleniem - problemy interpretacyjne i wyjaśnienia resortu pracy / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 114 : 14.06, s. C4-C5.
 1. Likwidacja urzędów pracy niezgodna z konstytucją / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 23, s. 26-27.
 1. Myopic behaviour and state involvement in a pension system : a cross-section study for OECD countries / F. Chybalski, E. Marcinkiewicz // Ekonomista. - 2018, nr 1, s. 68-88.

Krótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD.

 1. Podstawa składek chorobowych może być wyższa niż emerytalnych / Ł. Chruściel // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 114 : 14.06, s. D1.
 1. Praca wysokiej jakości / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 21, s. 20-23.
 1. Pracodawcy mają spory kłopot z monitoringiem / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 133 : 11.06, s. A11.
 1. Pracownik pełniący obowiązki zastępcy kierującego jednoosobowo zakładem pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 36-40.
 1. Pracownik zza granicy musi mieć odpowiednie dokumenty / A. Wydziałkiewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 136 : 14.06, s. D8.
 1. Prawno-pracownicze aspekty powierzenia stanowiska dyrektora szkoły publicznej i następstwa prawne odwołania / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 13-18.
 1. Profilaktyczne posiłki i napoje / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 21, s. 59 ; nr 22, s. 62.
 1. Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik pracownika lub ubezpieczonego / G. Wolak // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 23-28.
 1. Reperkusje pojęcia "worker" w polskim prawie pracy / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 7-12.
 1. Rodziny wspierać systemowo / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 23, s. 55-57.
 1. Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce / M. Rocki // Ekonomista. - 2018, nr 1, s. 89-102.
 1. "S" pozytywnie o projekcie PSL "Godzina dla rodziny" / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 22, s. 49.
 1. Sowite pensje dla ochroniarzy / I. Kacprzak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 133 : 11.06, s. A5.
 1. Status  dyrektora  biblioteki  publicznej : (uwagi w kontekście wyroku SN z 27 stycznia 2016 r.) / R. Golat // Bibliotekarz. - 2018, nr 5, s. 38-40.
 1. Strategia "Wizja Zero" Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) - droga do kompleksowej ochrony życia i zdrowia w pracy / oprac. Zespół ds. projektów i współpracy międzynarodowej, Biuro Organizacyjno-Prawne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2017, nr 62, s. 107-116.
 1. System przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców : realizacja uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych / E. Jasiurska-Kluczek, P. Borkowski // Kontrola Państwowa. - 2018, R. 63, nr 2, s. 31-42.
 1. Ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących agroturystykę / A. Kapała // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2017, nr 62, s. 21-39.
 1. Ustalanie dochodu dla celów związanych ze świadczeniami rodzinnymi w stosunku do osób, które wydzierżawiły gospodarstwa rolne / E. Nasternak // Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2017, nr 62, s. 40-49.
 1. Wage returns to different educational levels : evidence from Poland / P. Strawiński, A. Majchrowska, P. Broniatowska // Ekonomista. - 2018, nr 1, s. 25-49.

Zwrot płacowy z wykształcenia w Polsce.

 1. Wakacyjna praca może się przekształcić w stały etat / J. Ćwiek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 133 : 11.06, s. A22.
 1. Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia / L. Wincenciak // Ekonomista. - 2018, nr 1, s. 50-67.
 1. Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988-2013 / H. Domański // Ekonomista. - 2018, nr 1, s. 7-24.
 1. Zakres zasady zastosowania ustawodawstwa tylko jednego państwa członkowskiego w dziedzinie zabezpieczenia społecznego : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 54-56.
 1. Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce / E.  Gałecka-Burdziak, L. Kucharski // Ekonomista. - 2018, nr 1, s. 103-115.
 1. Zwalniani pracownicy rezygnują z pozwów / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 114 : 14.06, s. B1.
 1. Zwolnienie działacza związkowego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 5, s. 31-35.