9 - 15 kwietnia 2018

1. Bez odprawy na odchodne / P. Rola // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D2.

Nie zawsze wypowiadanie umów wiąże się z obowiązkiem wypłaty odpraw.

2. Cultural differences and barriers in communication and functioning of an international organisation / A. Fandrejewska, K. Wasilik // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 203-215.

Różnice i bariery kulturowe w komunikacji i funkcjonowaniu organizacji międzynarodowej.

3. Dyscyplinarka także za przestępstwo poza firmą / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D6.

4. Dyżur "pod telefonem" a prawo pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 36-40.

5. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany coroczny urlop : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 50-53.

6. Granice ochrony przedemerytalnej / M. Macyszyn // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D8.

7. Grupa społeczno-ekonomiczna a poziom życia w Polsce / A. Turczak // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 336-350.

8. Internationalization support as the integrating axis of innowation and entrepreneurship policies. / K. Bitka, P. Pietrasieński, W. Rokosz. - Cz. 1-2 // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 12, s. 5-14 ; 2018, nr 1, s. 7-14.

Wsparcie internacjonalizacji jako oś integrująca polityki innowacyjności i przedsiębiorczości. Cz. 1. Perspektywa Narodowych Systemów Innowacyjnych w Unii Europejskiej i Europejskich Organizacji Pomostowych w Dolinie Krzemowej. ; Cz. 2. Perspektywa technologicznych startupów. Pt. 1. Perspectives from national innovation systems in the European Union and European Bridge Organizations in Silicon Valley. Pt. 2. Perspective from technology startups.

9. Jak po 25 maja przetwarzać dane osobowe pracowników / A. Miśkowiec // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 70 : 10.04, s. C4-C5.

10. Jeden sklep, a dwie różne definicje niedzieli / Ł. Prasołek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D1.

11. Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 41-44.

12. Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania / G. Gliszczyński, L. Panasiewicz // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 21-29.

13. Koszty pracy straszą inwestorów / A. Woźniak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85 : 12.04, s. A25.

14. Kształcenie kandydatów na nauczycieli i adaptacja w szkołach : przygotowanie do wykonywania zawodu / A. Zaleski-Ejgierd // Kontrola Państwowa. - 2018, R. 63, nr 1, s. 85-101.

15. Ochrona praw pracowników podczas przejęcia przedsiębiorstwa : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 54-56.

16. Realizacja działań społecznie odpowiedzialnych: zasady i studium przypadku / M. Jakubiec, A. Jakubczak // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 58-63.

17. RODO - we wyzwanie dla pracodawcy i łowcy głów / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 84: 011.04, s. A25.

18. Rozmieszczenie funkcji markertingowej w strukturze organizacji wielopodmiotowej - dylematy lokalizacyjne / D. Sobotkiewicz, W. Danielak // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 323-335.

19. Składka wypadkowa w nowej wysokości / R. Adamczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D3.

20. Strategie innowacji a zdolności dynamiczne - wyniki badań / P. Mielcarek // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 14-21.

21. Sygnaliści pod unijną ochroną / K. Dulewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D7.

22. Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania / J. Tyc // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 72 : 12.04, s. C3.

23. "Uberyzacja zatrudnienia" - praca w gospodarce współdziałania w świetle prawa UE / B. Bednarowicz // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 13-19.

24. Wewnątrzzakładowa polityka antymobbingowa jako środek przeciwdziałający mobbingowi w miejscu pracy / M. Gajda // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 28-33.

25. Wniosek zatrudnionego o opiekę nad dzieckiem wiąże pracodawcę przez rok / M. Rotkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 72 : 12.04, s. C4.

26. Wpływ nowych technologii na zarządzanie - perspektywa Fujitsu Polska / M. Nowak [i in.] // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 66-70.

27. Wspólnik nie stanie za ladą. Choć nie taki był cel ustawy / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 72 : 12.04, s. C3.

28. Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych osób starszych na obszarach wiejskich i miejskich / P. Anioła-Mikołajczak // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 146-161.

29. Zadaniowy czas pracy pracowników mobilnych / A. Jefimow-Czerwonka // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 20-27.

30. Zasady ustalania wysokości świadczeń emerytalnych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 45-47.

31. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony zdrowia pracujących kobiet / T. Liszcz // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 7-12.

32. Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w budżetach gospodarstw domowych / M. Piekut // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 109-121.