2 - 8 kwietnia 2018

1. Aspekty higieniczne i prawne oceny narażenia zawodowego na cytostatyki / M. Kupczewska-Dobecka [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 1, s. 77-92.

2. Brak zgody związków? Nie szkodzi. System zachęt finansowych i tak można wprowadzić / A. Prusik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 67 : 5.04, s. C5.

3. Chiny nie przyjmą każdego delegowanego / R. Kok // Rzeczpospolita. - 2018, nr 79 : 05.04, s. D6.

4. Choroby nowotworowe pochodzenia zawodowego - epidemiologia i aspekty orzecznicze / M. Wiszniewska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 1, s. 93-108.

5. Cywilny kontrakt to nie zawsze nadużycie prawa / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 67 : 5.04, s. D1-D8.

6. Jeśli będzie nowy kodeks pracy, to będą też dwa przestoje / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 67 : 5.04, s. C2-C3.

7. Jeśli zwalniać, to na spokojnie / R. Sadlik // Rzeczpospolita. - 2018, nr 79 : 05.04, s. D1.

Stres, który wywołał uszczerbek na zdrowiu, może być uznany za przyczynę wypadku przy pracy.

8. Mental condition and specificity of mental discorders in a group of workers from southern Poland : a research report / B. Izydorczyk // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 1, s. 13-28.

Stan psychiczny i specyfika zaburzeń psychicznych w grupie pracowników z południowej Polski - raport z badań.

9. Mobbing - czyn niedozwolony czy nienależyte wykonanie zobowiązania? / T. Nowakowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 34-39.

10. Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2017 r. / B. Raczkowski, A. Boguska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 79 : 05.04, s. D4-D5.

11. Nie może być nawet cienia podejrzeń o przymus / P. Andruszaniec // Rzeczpospolita. - 2018, nr 79 : 05.04, s. D2.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników.

12. Ocena środowiska pracy i poczucie zagrożenia a nasilenie stresu w pracy wysokiego ryzyka - propozycja interwencji organizacyjnej / M. Stasiła-Sieradzka [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 1, s. 45-58.

13. Oddziaływanie układu zbiorowego pracy na osoby niebędące pracownikami / M. Raczkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 2-8.

14. Odżył problem zwrotu kosztów za prywatne auto pracownika / Ł. Zalewski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 67 : 5.04, s. B2.

15. PIP : niepełnosprawni są zmuszani do dłuższej pracy / M. Topolewska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 67 : 5.04, s. B1.

16. Pracodawca nie może odmówić urlopu wypoczynkowego łączonego z ojcowskim / M. Rotkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 67 : 5.04, s. C4.

17. Przewlekła choroba nerek - istotne informacje dla lekarza medycyny pracy / M. Renke [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 1, s. 67-75.

18. Regularny tygodniowy okres odpoczynku kierowcy : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 40-41.

19. Rozwiązanie stosunku pracy jako przesłanka nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego / G. Wolak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 26-33.

20. Rynek pracy rażony demograficzną zapaścią / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 79 : 05.04, s. A22-A23.

21. Sądownictwo dyscyplinarne po nowemu / M. Kryszkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 65 : 3.04, s. D5.

22. Skuteczność samodzielnego uchylenia przez pracodawcę regulaminu wynagradzania pomimo sprzeciwu organizacji związkowych : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 42-44.

23. Ubezpieczenie społeczne rolników a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia / K. Ślebzak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 14-18.

24. Urzędy różnych krajów nie są zgodne, kto ma wypłacać świadczenie / K. Styrna-Bartman // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 67 : 5.04, s. C6-C7.

25. Ustalenie stosunku pracy tylko do roku, a firmy bez oręża przed sądem? / K. Topolska, P. Otto, M. Zwolińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 68 : 6-8.04, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 14, s. C7-C11.

26. Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams / S. Bernatíková [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 1, s. 1-11.

Weryfikacja technologii urządzeń elektronicznych służących do pomiaru i oceny narażenia na działanie ognia strażaków i zespołów ratowniczych.

27. Zasada proporcjonalności (adekwatności) a zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych / M. Bąba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 19-25.

28. Zatrudnienie: umowa oraz ochrona pracy i płacy / J. Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 2, s. 9-13.