23 - 29 października 2017

1. Co zmieni się od 1 stycznia 2018 r. w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 21, s. 24-26.

2. Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych? / P. Krajewski // Gospodarka Narodowa. - 2017, R. 28, nr 4, s. 39-61.

3. Etat dla członka zarządu spółki z o.o. nie dłuższy niż potrzeba / R. Sadlik // Rzeczpospolita. - 2017, nr 255 : 02.11, s. D3.

4. Inspektor pracy na tropie / D. Pałyga // Inspektor Pracy. - 2017, nr 9 s. 25-27.

Kontrole inspekcji pracy w zakresie delegowania pracowników.

5. Jak rozliczać czas pracy działaczy związkowych / M. Andrzejewski // Rzeczpospolita. - 2017, nr 255 : 02.11, s. D7.

6. Jeden przelew do ZUS - skutki dla przedsiębiorców / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 21, s. 12-14.

7. Konflikt w firmie pozwoli związkowi pozyskać dane pracowników / S. Kryczka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 212 : 02.11, s. C5.

8. Koniec z umowami śmieciowymi / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 251 : 27.10, s. 13.

9. Na jakich warunkach pracodawca może dochodzić roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 21, s. 15-18.

10. Niektóre panie z emeryturą kapitałową także po 65. roku życia / M. Opolski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 212 : 02.11, s. C6.

11. (Nie)realna wola stron w relacjach cywilnoprawnych / J. Baranowska // Inspektor Pracy. - 2017, nr 9, s. 11-13.

12. O wymogu podlegania przed delegowaniem ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma pracodawca, w rozumieniu przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / K. Ślebzak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 10, s. 10-17.

13. Obowiązek równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi w niepracowniczym stosunku służbowym / T. Kuczyński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 10, s. 2-9.

14. Podwyżki dla pielęgniarek mogą być iluzoryczne. Byle nie oznaczały spadku płac / P. Ziółkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 212 : 02.11, s. C3.

15. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy/ K. Kulig // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 10, s. 25-31 bibliogr. summ.

Na podstawie art. 362 k.p. w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, a w czasie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

16. Potrzebna procedura zmiany zezwoleń na pracę i ujednolicenie przepisów / K. Schiffter // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 212 : 02.11, s. C2-C3.

17. Potrzebna zmiana kulturowa / M. Duszczyk // Rzeczpospolita. - 2017, nr 253 : 30.10, s. B8.

Nowe technologie i nowatorski sposób myślenia wewnątrz firm.

18. Próba badania wpływu rozpiętości wynagrodzeń pracowników najemnych na wartość dodaną w województwach Polski / S. Bartosiewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 318, s. 5-12.

19. Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym / M. Malec // Gospodarka Narodowa. - 2017, R. 28, nr 4, s. 63-81.

Wykorzystanie wspólnych tablic dalszego oczekiwanego trwania życia przy obliczaniu wysokości emerytury w systemie zdefiniowanej składki skutkuje subsydiowaniem przeciętnie dłużej żyjących kobiet przez krócej żyjących mężczyzn. Celem artykułu jest oszacowanie skali tej redystrybucji.

20. Szara strefa w Polsce - wybrane aspekty / O. Kondzielnik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 315, Zarządzanie nr 9, s. 150-163.

21. Telepraca pod kontrolą PIP / S. Kryczka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 212 : 02.11, s. C4.

22. Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie - sprawozdanie z XXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / A. Napiórkowska, B. Rutkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 10, s. 18-24.

W dniach 17-19 maja 2017 r. odbył się w Toruniu XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Problematyka całego Zjazdu została zakreślona ogólnym tematem „Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie”.

23. Umowa o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracy – ciąg dalszy dyskusji / K. Kulig // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 10, s. 31-36.

24. Urlopy na żądanie jako strajk / Ł. Chruściel, S. Szybak-Bizacka // Rzeczpospolita. - 2017, nr 255 : 02.11, s. D2.

25. Wypadki w warsztatach samochodowych / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 1, s. 39-42.

26. Wypożyczanie pracowników może być ryzykowne / W. Zając // Rzeczpospolita. - 2017, nr 255 : 02.11, s. D5.

27. Wystarczy jeden zapis w umowie i samozatrudniony nie będzie związkowcem // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 209 : 27.10, s. C11.

28. Zamożni etatowcy mogą uciec w samozatrudnienie / M. Chądzyński, B. Godusławski, G. Osiecki // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 210 : 30.10, s. A4.

Projekt zniesienia limitu składek emerytalnych.

29. Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych / G. Ślawska. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2017, nr 7/8, s. 39-43 ; nr 9, s. 20-23.

30. Zielone miejsca pracy - diagnoza sytuacji studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej / A. Sulich // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2017, z. 315, Zarządzanie nr 9, s. 139-149.