11 - 17 września 2017

1. The areas of regional innovation policy influence on innovativeness of companies : a case study of the Silesian Voivodeship / A. Kamińska // Przegląd Organizacyjny. - 2017, nr 6, s. 57-62.

Obszary oddziaływania regionalnej polityki innowacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstw.

2. Audyt obszarów HR : jak badać efektywność działań personalnych w organizacji? / M. Kantowicz-Gdańska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 8, s. 56-61.

3. Bardzo ubodzy emeryci / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 219 : 20.09, s. 1.

4. Bolerioza to wciąż problem / E. Tarczoń. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 8, s. 4-8 ; nr 9, s. 4-7.

M.in. uznanie boreliozy za chorobę zawodową.

5. Dla każdego coś innego : budowanie zaangażowania pracowników priorytetem działów HR / A. Syguła // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 8, s. 50-54.

6. Dział HR w zwinnej organizacji przyszłości : czym jest metodyka agile i jakie korzyści może przynieść firmie? / J. Duda // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 9, s. 18-21.

7. Etykiety nigdy dość : savoir-vivre w pracy menedżera / K. Kłobukowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 8, s. 42-45.

8. Firmowe tankowanie know-how : czyli jak zbudować bibliotekę wiedzy w organizacji? / W. Dziwniel // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 9, s. 52-56.

9. Informowanie w dobrej wierze : whistleblowing i jego rola w firmie / Ł. Kobroń-Gąsiorowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 9, s. 74-77.

10. Kandydat bez wiedzy, ale z potencjałem : rekrutacja talentów w Shell Business Operations / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 8, s. 66-69.

11. Karmienie mózgu : czy można nauczyć się działać i myśleć kreatywnie? / A. Chybicka, K. Poszewiecka // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 9, s. 66-69.

Tworzenie przyjaznej, otwartej na nowe rozwiązania atmosfery w firmie, zachęcającej do wymiany myśli i pracy twórczej.

12. Maszyny dla przemysłu spożywczego / W. Łabanowski // Atest. - 2017, nr 9, s. 59.

13. Mitologia menedżerska : czyli pułapki w praktyce zarządzania / S. Jarmuż, M. Tarasiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 8, s. 38-41.

14. Oblężenie ZUS-u / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 218 : 19.09, s. 10.

15. Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa / K. Kołdys // Atest. - 2017, nr 9, s. 48-49.

16. Ocena za spawanie : czyli jak Solaris kształci przyszłe kadry / M. Berłowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 8, s. 30-33.

17. Pod ciężarem szklanego sufitu : ambicje i wyzwania kobiet na rynku pracy // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 9, s. 36-41.

18. Prawda i fałsz w procesie rekrutacji / M. Błach // Rzeczpospolita. - 2017, nr 219 : 20.09, s. F4.

19. Przewijarki i maszyny pokrewne / W. Łabanowski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 8, s. 45-47 ; nr 9, s. 34-40.

Lista kontrolna zagrożeń związanych z maszynami do wytwarzania i wykończania papieru.

20. Ręczne prace transportowe : ocena ryzyka metodą KIM / P. Kaczmarek. - Cz. 1-4 // Atest. - 2016, nr 1, s. 29-32 ; nr 3, s. 46-48 ; 2017, nr 2, s. 42-44 ; 2017, nr 9, s. 24-27.

21. Rozstanie zgodne z prawem : wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego / K. Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 8, s. 70-73.

22. Społeczne aspekty wzrostu nierówności w liberalnej gospodarce globalnej / A. Peszko // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 6, s. 50-56.

Narastające problemy społeczne, wynikające z niekontrolowanego wzrostu nierówności płacowych i majątkowych w zliberalizowanej gospodarce globalnej.

23. Stacja samorozwój / M. Malicka. - Cz. 1-3 // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 7, s. 32-35 ; nr 8, s. 80-83 ; nr 9, s. 48-51.

Cz. 1. Nowe benefity pracownicze ; Cz. 2. Komunikacja - przyczyna porażki lub sukcesu menedżera ; Cz. 3: HR-owiec a zarządzanie zmianą w organizacji.

24. Stary wyjadacz kontra naturszczyk : czyli o poszukiwaniu marketingowca przyszłości / R. Wielgo // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 9, s. 70-73.

25. Świadczenie pracy w trakcie L-4 a ochrona z art. 41 k.p. / P. Wąż // Atest. - 2017, nr 9, s. 13-15.

26. Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / koment. E. Bogucka-Łopuszyńska. - Cz. 1-3 // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 139 : 20.07, s. C1-C8 ; nr 158 : 17.08, c. C1-C8 ; nr 183 : 21.09, s. C1-C12.

27. Wybrane aspekty organizacji pracy z wykorzystaniem maszyn ręcznych / A. Dąbrowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 8, s. 18-27.

28. 86. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników dla zdrowia w Środowisku Pracy / D. Koradecka // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 8, s. 26-28.

29. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP - wyniki badań / A. Lemańska-Majdziak, M. Okręglicka // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 6, s. 44-50.

30. Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym - rola i znaczenie łańcucha wiedzy i synergicznych sieci wiedzy / R. Drewniak, R. Karaszewski // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 6, s. 3-11.

31. Zarządzanie portfelem projektów - współczesne wyzwania dla menedżerów : studium przypadku / J. Chadam // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 6, s. 12-19.

32. Związki kultury narodowej z mobbingiem / E. Turska, I. Plich // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 6, s. 37-44.