21 - 27 sierpnia 2017

1. CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw : korzyści i bariery / K. Bachnik // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 202-213.

2. Does the outsourcing affect labour costs of enterprises in Poland? / A. Grześ // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2017, nr 1, s. 91-105.

Czy outsourcing wpływa na koszty pracy przedsiębiorstw w Polsce.

3. Edukacja na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik prorozwojowy / J. Fazlagić // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2017, nr 1, s. 49-64.

Związki między edukacją na rzecz rozwoju kreatywności a inowacyjnością i wzrostem gospodarczym.

4. The impact of age on Polish households financial behavior – indebtedness and over-indebtedness? / P. Anioła-Mikołajczak // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2017, nr 1, s. 106-116.

Wpływ wieku na zachowania konsumenckie w polskich gospodarstwach domowych - zadłużenie i nadmierne zadłużenie?.

5. Luz organizacyjny a marnotrawstwo w ujęciu dynamicznym : przykład portu morskiego / J. Rymaniak // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 28-37.

Arytmia poziomów zasobów posiadanych lub będących dostępnych w organizacji niezbędnych do wytworzenia danego poziomu wydajności organizacyjnej.

6. Możliwości i ograniczenia wykorzystania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego / R. Lenart-Gansiniec // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 223-233.

Angażowanie społeczności wirtualnej do wykonywania różnego rodzaju zadań, które dotychczas wykonywali pracownicy.

7. Nauczycielskie przywileje / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 201 : 30.08, s. 21.

Czy po wejściu w życie reformy oświaty nauczyciele zachowają przywileje zagwarantowane w Karcie.

8. Ocena innowacyjności organizacyjnej z perspektywy kadry zarządzającej oraz pracowników kreatywnych / P. Klimas // Handel Wewnętrznych. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 5-15.

9. O teorii zarządzania strategicznego / E. Stańczyk-Hugiet // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 81-89.

10. 500+ dla emerytów / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 202 : 31.08, s. 21.

11. Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce / J. Ziomek, R. Tylżanowski // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 193-201.

12. Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka / W. Łukasiński // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 370-382.

13. Rola intuicji w procesie podejmowania decyzji / S. Tokarski, K. Tokarski // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 103-115.

Kompetencje menadżera.

14. Rola kanałów komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tworzeniu więzi z interesariuszami / W. Leoński // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 234-242.

15. Rola kluczowych pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie / M. Igielski // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 142-152.

16. Strategia prolojalnościowa w warunkach niepewności zachowań klientów wewnętrznych / A. Lipka // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 243-252.

Zarządzanie relacjami z pracownikami.

17. Strategie rebrandingu w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym / J. Korpus // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 171-181.

Analiza badania zainteresowania zagadnieniem budowy i zarządzania marką na rynku bankowym.

18. Uwarunkowania ekomigracji w Polsce / L. Kłos // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2017, nr 1, s. 130-142.

Na przykładzie Krakowa.

19. Warsztaty terapii zajęciowej jako forma aktywizacji zawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / B. Bobik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, R. 17, nr 3, s. 106-115.

20. Więcej uprawnionych i świadczeń zaspokojonych z FGŚP / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 168 : 31.08, s. C2.

21. Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego / C. Mesjasz, M. Szarucki // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 264-274.

22. Wykorzystanie zasobowej teorii organizacji w zarządzaniu szpitalami publicznymi / A. Krawczyk-Sołtys // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 1, s. 192-202.

23. Zachowania innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności / A. Skowronek-Mielczarek, B. Bojewska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 3, t. 2, s. 47-59.

Tworzenie nowych rozwiązań i przezwyciężanie barier innowacyjności jako istotny aspekt zarządzania MŚP w warunkach niepewności - wyniki badań empirycznych z lat 2009-2014.

24. Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców: wygaszanie starych oświadczeń może namieszać w firmach / K. Schiffter // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 168 : 31.08, s. C3.