15 -21 maja 2017

 1. Dlaczego zarządzanie wiekiem jest potrzebne polskim firmom? // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 91 : 12-14.05, s. D12.

Tekst ukazał się w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki".

2. Kim jest: „pracownik” w ujęciu przepisów Konstytucji? / A. Musiała // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 4, s. 173-177.

3. Laborant, kierownik laboratorium / P. Leśniewski. - Cz. 1-2 // Atest - 2017, nr 4, s. 64-67 ; nr 5, s. 64-67.

4. Model systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy / L. Morzyński, G. Szczepański // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 4, s. 16-20.

5. Multikulti w pracy, czyli święta w różne dni / K. Magnuska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 114 : 18.05, s. D8.

Dni wolne dla pracowników różnych wyznań na uczestniczenie w obchodach świąt religijnych.

6. Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy / M. Nałęcz // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 4, s. 192-200.

7. Obowiązki z zakresu bhp obciążające pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w tym samym miejscu (art. 208 k.p.) / M. Skąpski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 20-26.

8. Ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym / P. Wąż. Cz. 1-2 // Atest. - 2017, nr 4, s. 13-15 ; nr 5, s. 29-34.

9. Odkręcanie reformy emerytalnej rykoszetem trafi w pracowników? Firmy mogą zwalniać / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 91 : 12-14.05, Tygodnik Gazeta Prawna nr 18, s. C12-C15.

Skutki zmian w systemie emerytalnym.

10. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o wadach oświadczeń woli do stron stosunku pracy / D. Przewłocka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 27-33.

11. Ograniczanie obciążenia mięśniowego wynikającego z pracy powtarzalnej / P. Łach, D. Roman-Liu // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 4, s. 8-11.

12. Pieniądze zamiast emerytury / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 114 : 18. 05, s. 21.

Omów. projektu Min. Finansów, aby rząd za każdy rok dłuższej pracy przelewał na konto emerytalne 5 tys. zł.

13. Płatnik składek od własnych, a nie cudzych umów cywilnoprawnych / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 13-19.

14. Równowaga praca – życie widziana oczami pracowników / L. Morzyński, G. Szczepański // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 4, s. 21-23.

15. Ryzykowna próba wyprzedzenia ochrony przedemerytalnej / K. Gąsior // Rzeczpospolita. - 2017, nr 114 : 18.05, s. D3.

Działania pracodawcy, który chce uniknąć sytuacji, gdy pracownik wkracza w okres ochrony przedemerytalnej.

16. Stan i potrzeby szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim / B. Bieszk-Stolorz, A. Gdakowicz, I. Markowicz // Wiadomości Statystyczne. - 2017, R. 62, nr 4, s. 49-67.

Wyniki ankiety nt. oferty edukacyjnej oraz potrzeb placówek kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim.

17. Trudne zmiany w pracy tymczasowej od czerwca / J. Torbé // Rzeczpospolita. - 2017, nr 114 : 18.05, s. D4.

Omów. zmian wchodzących w życie w czerwcu 2017 r.

18. Weryfikacja decyzji o zawieszeniu nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków i obniżeniu wynagrodzenia / J. Litowski // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 4, s. 178-185.

19. Wirusy jako szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy biurowej / A. Stobnicka, R. L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy. - 2017, nr 4, s. 12-15.

20. Wypadek przy pracy zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / A. Lejko // Atest. - 2017, nr 5, s. 61-62.

21. Wypadkowość w budownictwie w kontekście problemu certyfikacji kwalifikacji hakowych / B. Golawa // Atest. - 2017, nr 5, s. 49-50.

22. Zakres, źródła i weryfikacja danych przetwarzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych / D. Dzienisiuk // Monitor Prawa Pracy. - 2017, R. 14, nr 4, s. 186-191.

23. Zatrudnienie i ubezpieczenie społeczne (zagadnienia prawne) / J. Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2017, nr 4, s. 2-6.