Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. L’Économie collaborative et protection sociale : mieux cibler les platformes au coeur des enjeux

Olivia Montel // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 2, s. 15-31 bibliogr.

Ekonomia współpracy i ochrona socjalna : lepsze ukierunkowanie platform w centrum zainteresowań. => CZYTAJ

 

2. L’avenir du droit de la protection sociale dans un monde ubérisé

Josepha Dirringer // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 2, s. 33-50 bibliogr.

Przyszłość prawa ochrony socjalnej w zuberyzowanym świecie. => CZYTAJ

 

3. L’esprit collaboratif au service d’un modèle économique : le cas des entreprises de portage salarial

Alexis Louvion // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 2, s. 51-67 bibliogr.

Duch współpracy w służbie modelu gospodarczego : przypadek firm jednoosobowych. => CZYTAJ