Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Arbeitsmarktanalyse: Ältere auf dem Arbeitsmarkt - Entwicklung der letzten Jahre: Groβe Unterschiede nach Altersjahrgängen, Geschlecht oder Qualifikation

Andreas Jansen // Soz. Sicherh. - 2017, nr 12, s. 461-468, rys. tab.

Osoby starsze na rynku pracy - rozwój sytuacji w ostatnich latach: wielkie różnice według roczników, płci i kwalifikacji.  => CZYTAJ

 

2. Lohnpolitik von Berufsgewerkschaften und Gerechtigkeitswahrnehmungen: Eine quasi-experimentelle Analyse

Matthias Dütsch, Gesine Stephan, Olaf Struck // Ind. Bez. - 2017, nr 3, s. 271-295, tab. bibliogr.

Polityka płacowa branżowych związków zawodowych i postrzeganie sprawiedliwości: analiza quasi-eksperymentalna.  => CZYTAJ

 

3. Betriebsräte und andere Formen der betrieblichen Mitarbeitervertretung – Substitute oder Komplemente?

Sebastian Ertelt, Boris Hirsch, Claus Schnabel // Ind. Bez. - 2017, nr 3, s. 296-320, tab. bibliogr.

Rady zakładowe i inne formy zakładowego współdecydowania pracowników – substytucyjne czy komplementarne? => CZYTAJ

 

4. In welchen Betrieben verdienen Frauen mehr? Der Einfluss betrieblicher Statusrelationen auf die geschlechtsspezifische Lohnungleichheit

Michael Schweiker // Ind. Bez. - 2017, nr 3, s. 321-346, rys. tab. bibliogr.

W jakich przedsiębiorstwach kobiety zarabiają więcej? Wpływ stanu relacji na lukę płacową ze względu na płeć w przedsiębiorstwach.  => CZYTAJ