Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Management, rapports de force et coordination interprofessionnelle en établissement d’accueil du jeune enfant

B. Cret, P. Moisset, C. Pascal // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 2, s. 63-82, tab. bibliogr.

Zarządzanie, równowaga sił i koordynacja międzybranżowa w placówce opieki nad dziećmi. => CZYTAJ

 

2. L’implication des entreprises dans l’articulation emploi - famille : les enseignements d’une enquête de terrain

D. Brochard, M-T.Letablier // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr  2, s. 103-121, tab. bibliogr.

Zaangażowanie firm w równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym: lekcje z badań terenowych. => CZYTAJ

 

3. Continuer, réduire ou interrompre son activité professionnelle : le dilemme des mères de jeunes enfants

K. Briard // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 2, s. 149-168

Kontynuować, ograniczyć lub zaprzestać aktywności zawodowej: dylemat matek małych dzieci. => CZYTAJ

 

4. L'articulation travail-famille chez les mères en activité continue et à temps plein : une question de distanciation subjective ?

L. Goussard, L. Sibaud // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 2, s. 169-186, tab. bibliogr.

Związek praca - rodzina matek posiadających stałą, pełnoetatową pracę: kwestia subiektywnego zdystansowania? => CZYTAJ

 

5. Profiter des enfants ou s’offrir du temps ? Les conditions auxquelles les pères prennent un congé parental

M. Chatot // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 2, s. 229-246 bibliogr.

Spędzanie czasu z dziećmi lub branie wolnego? Warunki, w jakich ojcowie biorą urlop tacierzyński. => CZYTAJ

 

6. Les enjeux et les impacts de la réforme territoriale sur la mise en oeuvre des politiques sociales

C. Avenel // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2017, nr 2, s. 361-392, tab. bibliogr.

[Wyzwania i wpływ reformy terytorialnej na wdrażanie polityk społecznych.] => CZYTAJ