Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

 

1. Le développement de la sécurité sociale sud-africaine: origines, avancées et insuffisances

Julien Reysz // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 1, s. 13-32, tab. bibliogr. 

Rozwój południowo-afrykańskiego systemu zabezpieczenia społecznego : początki, osiągnięcia i niedoskonałości. => CZYTAJ

 

2. Protection sociale et développement économique au Cameroun : une approche historique

Alex Okolouma // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 1, s. 33-61, rys. tab. bibliogr. 

Ochrona socjalna i rozwój gospodarczy w Kamerunie: podejście historyczne. => CZYTAJ

 

3. Politique nationale de protection sociale du Burkina Faso : contexte d’émergence et stratégies des acteurs

Kadidiatou Kadio, Christian Dagenais, Valery Ridde // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 1, s. 63-84, tab. bibliogr. 

Krajowa polityka ochrony socjalnej Burkina Faso: kontekst powstawania i strategie zainteresowanych stron.=> CZYTAJ

 

4. Une couverture santé universelle sans politique integrée de la santé est-elle possible en Afrique?

Bruno Boidin // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 1, s. 85-105, tab. bibligr.

Czy w Afryce możliwe jest powszechne ubezpieczenie zdrowotne bez zintegrowanej polityki zdrowotnej? => CZYTAJ

 

5. L’assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH) au Bénin : processus d’élaboration et défis de mise en oeuvre

Celine Deville, Fabienne Fecher, Marc Poncelet // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 1, s. 107-123 bibliogr. 

Ubezpieczenie na rzecz budowania kapitału ludzkiego (ARCH) w Beninie: proces tworzenia i wyzwania związane z wdrażaniem. => CZYTAJ

 

6. Le Régime d’assistance médicale (RAMed) au Maroc : les mécomptes du volontarisme et de l’opportunisme

Jean-Noel Ferrié, Zineb Omary, Othmane Serhan // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018,  nr 1, s. 125-143 bibliogr. 

System pomocy medycznej (RAMed) w Maroku: błędy w ocenie woluntaryzmu i oportunizmu. => CZYTAJ

 

7. Évaluation de la couverture retraite des actifs et des personnes âgées au Maroc

Maria Rhomari // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 1, s. 145-178, rys. tab. bibliogr. 

Ocena ubezpieczenia emerytalnego osób aktywnych zawodowo  i osób starszych w Maroku. => CZYTAJ

 

8. Vers l’universalité des pensions de vieillesse au Cap-Vert?

Cecile Lefèvre // Rev. Fr. Aff. Soc. - 2018, nr 1, s. 179-193, rys. tab. bibliogr. 

W kierunku powszechności emerytur na Wyspach Zielonego Przylądka? => CZYTAJ