Okładka bibliografii

Wydawane od 1996 r.

 

wg serii BIBLIOGRAFIE:

nr 146 - Bibliografia prac dr. hab. Henryka Bednarczyka profesora UTH i ITeE-PIB w Radomiu za lata 1976-2019 - 96 s.

nr 145 - Bibliografia prac dr. Tadeusza Majewskiego za lata 1958-2016 / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej - 56 s.

nr 144 - Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Juliana Auleytnera za lata 1971-2018 / oprac. zespół Ośrodka Informacji Naukowej - 84 s.

nr 138 - Bibliografia prac prof. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej 1975-2016 / oprac Ewa Wygladała. - Warszawa, 2017. - 50 s.

nr 135 - Bibliografia prac prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej 1983-2015 / oprac Ewa Wygladała. - Warszawa, 2015. - 106 s.

nr 134 - Bibliografia prac prof. dr. hab. Ludwika Florka 1971-2014 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa, 2014. - 50 s.

nr 123 - Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej 1966-2011 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa, 2011. - 64 s.

nr 122 - Bibliografia prac prof. dr hab. Mieczysława Kabaja 2002-2011 / oprac. Ewa Wyglądała. - Warszawa, 2011. - 10 s.

nr 121 - Bibliografia prac prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza za lata 1953-2010 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa, 2010. - 95 s.

nr 119 - Bibliografia prac prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata 1969-2009 / oprac. Ewa Wyglądała. - Warszawa, 2009. - 80 s.

nr 114 - Bibliografia prac prof. dr hab. Jerzego Wratnego za lata 1969-2009 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa, 2009. - 38 s.

nr 111 - Bibliografia prac prof. dr hab. Wojciecha Muszalskiego za lata 1958-2008 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa, 2008. - 38 s.

nr 104 - Bibliografia prac prof. dr hab. Danuty Graniewskiej za lata 1964-2006 / oprac. Ewa Wygladała. - Warszawa, 2007. - 40 s.

nr 90 - Bibliografia prac prof. dr hab. Heleny Strzemińskiej za lata 1963-2003 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa, 2003. - 32 s.

nr 85 - Bibliografia prac prof. dr hab. Kazimierza Doktora za lata 1958-2002 / oprac. Grażyna Włosek. - Warszawa, 2003. - 60 s.

nr 81 - Bibliografia prac prof. dr hab. Mieczysława Kabaja 1958-2001 / przygot. Małgorzata Kłossowska. - Warszawa, 2001. - 47 s.

nr 80 - Bibliografia prac dr Wiesława Jędrzyckiego 1960 - 2000 / oprac. Alina Kulesza, Ewa Wyglądała. - Warszawa, 2001. - 32 s.

nr 76 - Bibliografia prac prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz 1957-2001 / oprac. Magdalena Kubista-Wróbel, Ewa Wyglądała. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa, 2001. - 78 s.

nr 65 - Bibliografia prac prof. dr hab. Jana Daneckiego za lata 1957-1998 / oprac. Jolanta Gawron; wprow. Antoni Rajkiewicz. - Warszawa, 1998. - 21 s. - (BIBLIOGRAFIE ; 65).

nr 58 - Bibliografia prac prof. dr hab. Andrzeja Tymowskiego za lata 1962-1997 / oprac. Anna Radwańska; wprow. Danuta Graniewska. - Warszawa, 1997. - 31 s. - (BIBLIOGRAFIE; 58)

nr 55 - Bibliografia prac prof. dr hab. Lucyny Frąckiewicz 1957-1996 / oprac. Magdalena Kubista, Ewa Wyglądała. - Warszawa, 1996. - 59 s. - (BIBLIOGRAFIE ; 55).

 

 
Wszystkie bibliografie wydane przez GBPiZS dostępne są w Bibliotece Cyfrowej GBPiZS => KLIK