Podstawę wypożyczenia stanowi rewers międzybiblioteczny. Można z niego korzystać po otwarciu konta w GBPiZS. W tym celu należy napisać pismo do Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, które powinno zawierać:

  • adres, telefon, e-mail instytucji,
  • datę i podpis osoby uprawnionej do wystawiania pisma,
  • zobowiązanie do rekompensaty finansowej w przypadku zagubienia lub zniszczenia którejkolwiek z wypożyczanych pozycji, zgodnie z wyceną GBPiZS.
     

Należy pamiętać, że Instytucja ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki.