Tak. Czytelnicy mogą korzystać z Internetu w czytelni.