Czyt. - Czytelnia

Inf. – Ośrodek Informacji Naukowej

S – Zbiory specjalne

A – Zbiory tymczasowe

M – zbiory Międzynarodowej Organizacji Pracy

KPiP - Komitet Pracy i Płac (zasób b. Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej)

Wszystkie oznaczenia należy umieścić na rewersie razem z sygnaturą.