Z biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni wszyscy zainteresowani. Wypożyczać publikacje na zewnątrz mogą tylko pracownicy resortu pracy. Studenci uczelni wyższych i instytucje mogą wypożyczać książki na rewers międzybiblioteczny.