obraz

 

nr 19                                                                                                                                     14 - 20 maja 2018 r.

1. Badania lekarskie pracowników w Austrii / B. Gruszczyńska-Czudaj // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 22-24.

2. Co przedsiębiorca musi wiedzieć o planach kapitałowych / Dziennik. Gazeta Prawna.- 2018, nr 93 : 15.05, F2-F3.

3. Cudzoziemcy bez zezwoleń // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 25.

4. Czy biblioteki mogą być zwolnione z obowiązków wynikających z RODO? / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. - 2018, nr 4, s. 38-39.

Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza.

5. Dodatkowe techniczne środki ochronne / W. Łabanowski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 26-29.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników podczas użytkowania maszyn.

6. Indeks zamiast zezwolenia na pracę / K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 113 : 17.05, s. D3.

Zatrudnianie cudzoziemca studiującego na polskiej uczelni.

7. Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem? / R. Studenski. - Cz. 1-4 // Atest. - 2018, nr 1, s. 4-8; nr 2, s. 4-7 ; nr 3, s. 4-8; nr 4, s. 4-7.

Cz. 2. Pomiar i ocena ryzyka ; Cz. 3. Motywy podejmowania ryzyka ; Cz. 4. Podejmowanie ryzyka a powodowanie wypadków.

8. Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 4, s. 33-40.

Lista kontrolna zagrożeń związanych z maszynami do ścinania trawy.

9. Limit wysokości odszkodowania z art. 47 k.p. w przypadku wydłużonego okresu wypowiedzenia ponad okresy wskazane w art. 36 § 1 k.p. - ewolucja orzecznictwa : [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 41-43.

10. Murarz-tynkarz / L. Zieliński. - Cz. 1-3 // Atest. - 2018, nr 2, s. 13-16 ; nr 3, s. 18-20 ; nr 4, s. 26-29.

11. Nowe przepisy bhp i prawa pracy : przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 2018 r. // Atest. - 2018, nr 3, s. 63-64 ; nr 4, s. 63.

12. O pożądanych granicach nowatorstwa projektów nowej kodyfikacji prawa pracy słów kilka / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 2-3.

13. Ochrona podczas pracy na wysokości // Atest. - 2018, nr 4, s. 52-53.

Seminarium, zorganizowane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na temat przepisów i zasad z zakresu zapewnienia pracownikom ochrony podczas prac na wysokości, 27 luty 2018 r.

14. Ochrona szczególna działacza związkowego / A. Lejko // Atest. - 2018, nr 4, s. 61-62.

Wyrok Sądy Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r. I PK 221/16.

15. Partnerstwo w rozwiązywaniu problemów / S. Trzepizur // Atest. - 2018, nr 4, s. 18-20.

Społeczna inspekcja pracy w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" SA w Bukownie.

16. Pojęcie pracownika w nauce społecznej Kościoła / M. Gąsiorek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 13-20.

17. Pomocnicy rolników czy parobkowie / Ł. Guza, B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 95 : 17.05, B8.

Omówienie nowych przepisów dotyczących zatrudniania w gospodarstwach rolnych przy prostych pracach.

18. Powołania i odwołania dyrektorów bibliotek (w świetle orzecznictwa) / R. Golat // Bibliotekarz. - 2018, nr 4, s. 35-37.

19. Północna droga inspekcji pracy / P. Rozowski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 8-11.

Współpraca bilateralna inspekcji pracy Polski i Norwegii.

20. Profilowanie pomocy dla bezrobotnych / A. Reda-Ciszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 28-33.

Analiza nowelizacji z 2014 r. do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzającej profilowanie pomocy dla bezrobotnych.

21. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności pracownika a dyskryminacja pośrednia ze względu na niepełnosprawność : [z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] / A. Ziętek-Capiga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 39-41.

22. Urządzenia do zatrzymania awaryjnego maszyn / W. Łabanowski // Atest. - 2018, nr 4, s. 42-46.

Techniczne środki ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi.

23. W świadectwie mają być fakty / T. Zalewski // Inspektor Pracy. - 2018, nr 4, s. 20-21.

24. Współpraca służby bhp i sip // Atest. - 2018, nr 4, s. 9.

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy dotyczące współdziałania w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy.

25. Zarządzanie wiekiem : samorządy wiedzą, jak przyspieszyć przejście na emeryturę / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 96 : 18.05, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 18, s. C7-C10.

26. Zmiany w składce wypadkowej // Atest. - 2018, nr 4, s. 59-60.

27. Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych / T. Musialik. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2018, nr 3, s. 10-15 ; nr 4, s. 12-17.

Dot. ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zm. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962, zwana dalej nowelizacją).

28. Zobowiązania wynikające z art. 12 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej a strategia i perspektywy jej ratyfikacji / M. J. Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 3, s. 4-12.

obraz

 

nr 18                                                                                                                                     7 - 13 maja 2018 r.

1. Antycypowanie szans i zagrożeń w rezylientnym systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy / M. Pęciłło // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 8-10.

2. Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem / M. Michalski, K. Wójcik // Atest. - 2018, nr 3, s. 22-24.

3. Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu / J. M. Landmesser, D. M. Urbańczyk // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 5-23.

4. Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych do pracowników - założenia a rzeczywistość / A. Jabłoński // Atest. - 2018, nr 3, s. 26-27.

5. Emerytura obywatelska wchodzi bocznymi drzwiami. Składki coraz mniej istotne / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 91 : 10.05, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 17, s. C8-C11.

6. Gdzie ten rynek pracownika? / A. Berezowski // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 14, s. 20-21.

7. Handlowiec żyje nie tylko z pensji / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A25.

8. Jak długo trwa ochrona przed zwolnieniem w trybie art. 53 par. 1 pkt. 1b k.p.? / P. Wąż // Atest. - 2018, nr 3, s. 13-16.

9. Kamery w firmach będą legalne / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A18.

10. Nie ma czasu na luźne dyskusje / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 15, s. 60-61.

    Wynagrodzenie w ochronie zdrowia.

11. Niemcy nam uciekają / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 14, s. 16-19.

    Wynagrodzenie oraz koszty płacy na Zachodzie i w Polsce.

12. Nowa praca to zwykle nowy urlop / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 107 : 10.05, s. D2.

13. Płaca minimalna wyraźnie pójdzie w górę / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 89 : 09.05, s. B10.

14. Płacowe rewolucje / R. Wąsik // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 14, s. 10-12.

    Wynagrodzenie w dyskoncie w Czechach a średnia płaca w Polsce.

15. Po wyroku TK : prawidłowości wyboru społecznych inspektorów pracy nie sprawdzi nawet sąd / K. Wilczyk, Ł. Kuczkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 90 : 10.05, s. C7-C8.

16. Ponura rzeczywistość na polskich budowach // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 4-6.

17. Praca na Wyspach już nie tak atrakcyjna dla Polaka / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A19.

18. Psycholog na uniwersytecie, w gabinecie, wśród ludzi - uwarunkowania metodologiczne, kulturowe i etyczne / J. M. Brzeziński // Nauka. - 2018, nr 1, s. 143-156.

19. Samoocena zdrowia oraz dbałości o nie aktywnych zawodowo mężczyzn - wstępne wyniki badań / K. Hildt-Ciupińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 20-23.

20. Stwierdzenie istnienia stosunku pracy : wyrok Sądu Najwyższego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 17, s. 63.

21. System aktywnej redukcji hałasu do zastosowania w hełmach strażackich - propozycja rozwiązania / L. Morzyński, G. Szczepański // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 11-15.

22. Szkolenia bhp po ukraińsku // Atest. - 2018, nr 3, s. 50-51.

23. Trudno oddzielić pracę i życie prywatne / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 107 : 10.05, s. A25.

24. Uznawanie kwalifikacji nabytych w Unii Europejskiej do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w dziedzinie bhp / B. Taradejna-Nawrath // Bezpieczeństwo Pracy. - 2018, nr 3, s. 16-19.

25. W czasie kontroli przedsiębiorca ma też uprawnienia / Ł. Rogowski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 104 : 07.05, s. D4.

26. W pracy stresują nas terminy i własne wysokie oczekiwania / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 110 : 14.05, s. A24.

27. Wieczorne polecenia nie pozwolą na pełny odpoczynek / M. Rotkiewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 107 : 10.05, s. D3.

28. Więcej odkładamy na emeryturę / K. Kubacka // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 16, s. 32-33.

     Indywidualne konta emerytalne.

29. Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie / N. Chugaievska, T. Tokarski // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 50-68.

30. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w ujęciu wojewódzkim / A. Becker // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 69-82.

31. Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 16, s. 63.

32. Zastosowanie beta regresji w modelowaniu wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w krajach Unii Europejskiej / H. Dudek // Wiadomości Statystyczne. - 2018, R. 63, nr 3, s. 24-39.

33. Zmiana w uzyskiwaniu kwalifikacji przez operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym // Atest. - 2018, nr 3, s. 59-60.

obraz

 

nr 16                                                                                                                                  16  - 22 kwietnia 2018 r.

1. Bez szumu na łączach : jak podnosić standardy komunikacji menedżerskiej? / M. Kantowicz-Gdańska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 60-63.

2. Cała prawda o multitaskingu : czy jesteśmy efektywni, wykonując wiele zadań równocześnie? / K. Faczyńska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 66-69.

3. Co motywuje pracowników ? : HR w liczbach / koment. K. Zyzik // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 64-65.

4. Delegowanie do Rumunii tanie i niezbyt skomplikowane / K. Gospodarowicz, H. Schirkonyer // Rzeczpospolita. - 2018, nr 91 : 19.04, s. D6.

5. Filar budowania kapitału ludzkiego : w jaki sposób opisać stanowiska pracy w organizacji? / G. Filipowicz // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 54-59, tab.

6. Gdzie najlepiej zaczynać karierę / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 88 : 16.04, s. A25.

    Zróżnicowania regionalne w poziomie wynagrodzeń.

7. Jak skutecznie szukać pierwszej pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 88 : 16.04, s. A24.

8. Już prawie 5 tys. zł pensji / Ł. Wilkowicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 77 : 19.04, s. A8.

     Dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw.

9. Kontrola pracownika przez detektywa jest niedozwolona / M. Adamski // Rzeczpospolita. - 2018, nr 92 : 20.04, s. D5.

10 Mówisz językiem szakala czy żyrafy? : czyli o sztuce budowania porozumienia / R. Świrydczuk // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 44-47.

11. Najważniejsze jest zaangażowanie // Rzeczpospolita. - 2018, nr 89 : 17.04, s. Q5.

     Demant Technology Centre - laureat nagrody Great Place to Work dla najlepszego miejsca pracy w Polsce 2017 r.

12. Nie przespać partnerstwa biznesowego: ISO 90001:2015 jako narzędzie strategicznego HRM / E. Ginalska // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 34-39.

13. Oddać ster w ręce ekspertów : specyfika zarządzania personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach / R. Trochimiuk, P. Pilch // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 40-43.

14. Ograniczona wiedza o pracowniku / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 77 : 19.04, s. B8.

     Nowe zasady pozyskiwania danych o pracowniku.

15. Polowanie na pracownika, czyli jak znaleźć odpowiednich ludzi // Rzeczpospolita. - 2018, nr 89 : 17.04, s. Q6.

16. Prawie 12 mld zł na motywację pracowników / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 90 : 18.04, s. A19.

     Wzrost budżetów na świadczenia pozapłacowe (benefity) dla pracowników.

17. PRL czyli Program Rozwoju Liderów w Grupie Żywiec - studium przypadku / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 74-77.

18. Profesjonalna autentyczność : jak HR-owiec powinien zadbać o wizerunek wewnątrz firmy? / Z. Machnicka // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 24-27.

19. Projektowanie procesów HRM : interim management w Centrum Usług Wspólnych Owens-Ilinois - studium przypadku / M. Peikow // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 70-73.

20. Przemoc w pracy : co każdy pracodawca powinien wiedzieć o mobbingu? / B. Stolarek // Personel i Zarządanie. - 2018, nr 3, s. 78-83.

21. Ranking kont emerytalnych // Rzeczpospolita. - 2018, nr 91 : 19.04, s. G1-G3.

22. Surowsza odpowiedzialność dla urzędnika mianowanego / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 89 : 17.04, s. I6-I7.

23. 6 [Sześć] kroków do trwałej zmiany : metoda motywacji błyskawicznej w realizacji celów / J. B. Bączek // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 48-52.

24. Turkusowe podejście do obowiązków w pracy // Rzeczpospolita. - 2018, nr 89 : 17.04, s. Q2.

25. W poszukiwaniu głębi : jak budować spójny i integralny wizerunek osobisty? / A. Tkaczyk // Personel i Zarządzanie. - 2018, nr 3, s. 18-22.

26. Zaufanie buduje dobre relacje // Rzeczpospolita. - 2018, nr 89 : 17.04, s. Q4.

    Wyniki raportu "Czy Polak ufa swojemu pracodawcy?".

27. Znana marka kojarzy się z atrakcyjna pracą // Rzeczpospolita. - 2018, nr 89 : 17.04, s. Q4.

28. Zadbać o rozwój pracownika i opinię o firmie // Rzeczpospolita. - 2018, nr 89 : 17.04, s. Q2.

29. Zwolnienia nauczycieli wcześniej ujawniane. Ale uciec przed nimi nie będzie łatwo / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 77 : 19.04, Tygodnik. Gazeta Prawna nr 78, s. C12.

30. Zwolnienie z pracy koniecznie na piśmie / R. Sadlik // Rzeczpospolita. - 2018, nr 91 : 19.04, s. D7.

obraz

 

nr 17                                                                                                                                  23 kwietnia  - 6 maja 2018 r.

1. Badanie czynnościowe osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi dla potrzeb medycyny pracy / E. Zamysłowska-Szmytke, S. Szostek-Rogula, M. Śliwińska-Kowalska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 179-189.

2. Biblioteka i ośrodek kultury nie mogą zapomnieć o RODO / S. Czub // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 81 : 25.04, s. C4-C5.

3. Blacharz budowlany - wybrane zasady bezpiecznej pracy / S. Kryczka // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 17-19.

4. Czynniki wpływające na utrzymanie aktywności zawodowej w okresie 2-3 lat po zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego / T. Pop. [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 191-198.

5. Economic costs due to workersʻ sick leave at wastewater treatment plants in Bulgaria / E. Toseva, R. Stoyanova, T. Turnovska // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 129-141.

    Koszty ekonomiczne związane z absencją chorobową pracowników w oczyszczalniach ścieków w Bułgarii.

6. Firma nie prześwietli kandydata na pracownika / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. B1.

7. Jak dać odpowiednią odprawę pracownikowi i nie naruszyć przepisów / K. Witkowska-Pertkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C5.

8. Jakie składki opłaca przedsiębiorca, który zachorował po urlopie rodzicielskim / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. D3.

9. Kiedy refundacja kosztów okularów korekcyjnych nie podlega zwolnieniu z podatku oraz składek / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C6.

10. Kiedy zespół cieśni nadgarstka zostanie uznany za chorobę zawodową? / M. Flasza-Bałazińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 24-25.

11. Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej a nasilenie stresu / A. Chudzicka-Czupała [i in.] // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 199-210.

12. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez hutnika odlewnika / R.B. // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 26-29.

13. Ocena ryzyka zawodowego dla osób niepełnosprawnych / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 42-43.

14. Pod rządami RODO przedsiębiorca nie powoła się na konieczność wykonania umowy / J. Tyc // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C3.

15. Polimorfizm genów kodujących białka naprawy DNA a zawodowe i środowiskowe narażenie na ołów, arsen i pestycydy / K. Bukowski, K. Woźniak // Medycyna Pracy. - 2018, Vol. 69, nr 2, s. 225-235.

16. Postępowanie dyscyplinarne nie musi odsuwać od obowiązków / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 95 : 24.04, s. I6-I7.

17. PPK nie rozwiązują problemu niskich emerytur / K. Zimmer-Drabczyk // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 13, s. 52-53.

    Dot. projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

18. Przestój w pracy / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 21-22.

19. RODO a zmiany w prawie pracy. Jakich danych będzie mógł żądać pracodawca / oprac. K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. C2.

20. Rząd prześwietli emerytury / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. B8.

21. Teraz są dobre warunki na rozmowę o podwyżce pensji / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 94 : 23.04, s. A24.

22. W IT zarabia się dużo, a będzie jeszcze więcej / A. Cieślak-Wróblewska // Rzeczpospolita. - 2018, nr 94 : 23.04, s. A25.

23. W jaki sprzęt gaśniczy i w jakie oznakowanie powinna być wyposażona stacja benzynowa? / K. Noga // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 33-36.

24. Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych open space - wyniki badań pilotażowych / W. Mikulski // Medycyna Pracy - 2016, Vol. 67, nr 5, s. 653-662.

25. Ważny komfort i wydajna praca // Rzeczpospolita. - 2018, nr 98 : 27.04, s. E4.

    Projektowanie przestrzeni biurowej.

26. Wymagania prawne związane z ochroną pracy osób młodocianych / J. Micuła // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 13-16.

27. Wynagrodzenia w administracji państwowej - ciąć, a może uporządkować? / oprac. A. Radwan // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 81 : 25.04, s. B8-B9.

28. Zarządzanie zdrowiem - w poszukiwaniu kierunku działań / W. Kojzar // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 10-12.

29. Zatrudnienie Ukraińca trudniejsze z długami w ZUS / K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 97 : 26.04, s. D3.

30. Zmiany w Kodeksie pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2018, nr 13, s. 63.

     Prawo do urlopu wypoczynkowego.

31. Zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 roku / K. Bidzińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2018, nr 3, s. 23.

32. ZUS : dla przywróconego do pracy albo wynagrodzenie, albo zasiłek chorobowy / A. Kwiatkowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 82 : 26.04, s. D2.

obraz

 

nr 15                                                                                                                                  9  - 15 kwietnia 2018 r.

1. Bez odprawy na odchodne / P. Rola // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D2.

    Nie zawsze wypowiadanie umów wiąże się z obowiązkiem wypłaty odpraw.

2. Cultural differences and barriers in communication and functioning of an international organisation / A. Fandrejewska, K. Wasilik // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 203-215.

    Różnice i bariery kulturowe w komunikacji i funkcjonowaniu organizacji międzynarodowej.

3. Dyscyplinarka także za przestępstwo poza firmą / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D6.

4. Dyżur "pod telefonem" a prawo pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 36-40.

5. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany coroczny urlop : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 50-53.

6. Granice ochrony przedemerytalnej / M. Macyszyn // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D8.

7. Grupa społeczno-ekonomiczna a poziom życia w Polsce / A. Turczak // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 336-350.

8. Internationalization support as the integrating axis of innowation and entrepreneurship policies. / K. Bitka, P. Pietrasieński, W. Rokosz. - Cz. 1-2 // Przegląd Organizacji. - 2017, nr 12, s. 5-14 ; 2018, nr 1, s. 7-14.

    Wsparcie internacjonalizacji jako oś integrująca polityki innowacyjności i przedsiębiorczości. Cz. 1. Perspektywa Narodowych Systemów Innowacyjnych w Unii Europejskiej i Europejskich Organizacji Pomostowych w Dolinie Krzemowej. ; Cz. 2. Perspektywa technologicznych startupów. Pt. 1. Perspectives from national innovation systems in the European Union and European Bridge Organizations in Silicon Valley. Pt. 2. Perspective from technology startups.

9. Jak po 25 maja przetwarzać dane osobowe pracowników / A. Miśkowiec // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 70 : 10.04, s. C4-C5.

10. Jeden sklep, a dwie różne definicje niedzieli / Ł. Prasołek // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D1.

11. Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 41-44.

12. Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania / G. Gliszczyński, L. Panasiewicz // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 21-29.

13. Koszty pracy straszą inwestorów / A. Woźniak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85 : 12.04, s. A25.

14. Kształcenie kandydatów na nauczycieli i adaptacja w szkołach : przygotowanie do wykonywania zawodu / A. Zaleski-Ejgierd // Kontrola Państwowa. - 2018, R. 63, nr 1, s. 85-101.

15. Ochrona praw pracowników podczas przejęcia przedsiębiorstwa : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne] / oprac. E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 54-56.

16. Realizacja działań społecznie odpowiedzialnych: zasady i studium przypadku / M. Jakubiec, A. Jakubczak // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 58-63.

17. RODO - we wyzwanie dla pracodawcy i łowcy głów / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. - 2018, nr 84: 011.04, s. A25.

18. Rozmieszczenie funkcji markertingowej w strukturze organizacji wielopodmiotowej - dylematy lokalizacyjne / D. Sobotkiewicz, W. Danielak // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 323-335.

19. Składka wypadkowa w nowej wysokości / R. Adamczyk // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D3.

20. Strategie innowacji a zdolności dynamiczne - wyniki badań / P. Mielcarek // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 14-21.

21. Sygnaliści pod unijną ochroną / K. Dulewicz // Rzeczpospolita. - 2018, nr 85: 12.04, s. D7.

22. Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania / J. Tyc // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 72 : 12.04, s. C3.

23. "Uberyzacja zatrudnienia" - praca w gospodarce współdziałania w świetle prawa UE / B. Bednarowicz // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 13-19.

24. Wewnątrzzakładowa polityka antymobbingowa jako środek przeciwdziałający mobbingowi w miejscu pracy / M. Gajda // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 28-33.

25. Wniosek zatrudnionego o opiekę nad dzieckiem wiąże pracodawcę przez rok / M. Rotkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 72 : 12.04, s. C4.

26. Wpływ nowych technologii na zarządzanie - perspektywa Fujitsu Polska / M. Nowak [i in.] // Przegląd Organizacji. - 2018, nr 1, s. 66-70.

27. Wspólnik nie stanie za ladą. Choć nie taki był cel ustawy / P. Otto // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2018, nr 72 : 12.04, s. C3.

28. Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych osób starszych na obszarach wiejskich i miejskich / P. Anioła-Mikołajczak // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 146-161.

29. Zadaniowy czas pracy pracowników mobilnych / A. Jefimow-Czerwonka // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 20-27.

30. Zasady ustalania wysokości świadczeń emerytalnych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 45-47.

31. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony zdrowia pracujących kobiet / T. Liszcz // Monitor Prawa Pracy. - 2018, R. 15, nr 2, s. 7-12.

32. Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w budżetach gospodarstw domowych / M. Piekut // Handel Wewnętrzny. - 2018, R. 64, nr 1, s. 109-121.