obraz

Nr 8                                                 18-25 lutego 2016 r.

 1.  A jak ADR / K. Kołdys // Atest. - 2016, nr 2, s. 4-6.
  Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
 2. Bezpieczeństwo pracowników w okresie zimowym / S. Turnbull // Atest. - 2016, nr 2, s. 48-49.
 3. Ergonomicznie przy biurku i przed monitorem / Z. Jóźwiak // Atest. - 2016, nr 2, s. 42-45.
 4. Etyka pomaga zrozumieć zawód : dyskusja redakcyjna / oprac. Z. Lejko // Atest. - 2016, nr 2, s. 27-30.
 5. Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków od 1 stycznia 2016 r. / A. Szocińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 3, s. 9-11.
 6. Jakie dokumenty trzeba składać, ubiegając się o urlopy związane z rodzicielstwem po zmianach od 2 stycznia 2016 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 3, s. 12-17.
 7. Jakie urlopy przysługują pracownikom sfery budżetowej / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 3, s. 50-57.
 8. Jak po zmianie przepisów od 1 stycznia 2016 r. obliczać odsetki za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia / A. Puszkarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 3, s. 25-27.
 9. Jak prawidłowo wystawić do ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2015 r. / M. Tomaszewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 3, s. 32-38.
 10. Jak zapewnić odpowiednie warunki bhp osobom niebędącym pracownikami / B. Naróg // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 3, s. 41-42.
 11. Jak zawierać umowy na okres próbny po zmianach przepisów od 22 lutego 2016 r. / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 3, s. 18-20.
 12. Komparatywna analiza źródeł danych na potrzeby budowy nowoczesnego Systemu Rachunków Pracy / M. Ryczkowski // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 1, s. 1-11.
 13. Konstrukcja delegowania pracowników w celu świadczenia usług na poziomie unijnym i w praktyce prawa polskiego / A. Boguska // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 2, s. 70-75.
 14. 500+ na zakupach / M. Samcik // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 46 : 25.02, s. 16.
 15. Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r. / B. Wiktorowska // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 36 : 23.02, s. B11.
 16. Pacjenci mają swoje prawa / J. Watoła // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 46 : 25.02, s. 15.
 17. Państwu zabraknie na emerytury / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 45 : 24. 02, s. 1, 2.
 18. Pomoc dla samotnych rodziców / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 44 : 23.02, s. 9.
 19. Plus 500 zł. na dziecko / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 43 : 22. 02, s. 17.
 20. Poprawna analiza ryzyka kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn / D. Kowalski // Atest. - 2016, nr 2, s. 18-21.
 21. Programy dobrowolnych odejść / M. Latos-Miłkowska // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 2, s. 61-64.
 22. Projekt zasad etyki zawodowej służby bhp : zapraszamy do dyskusji // Atest. - 2016, nr 2, s. 31.
 23. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52§ 1 pkt 3 kodeksu pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 5, s. 36-37.
 24. System pracy weekendowej / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 6, s. 37-38.
 25. The reform of the employment relationship in Italy / E. Ales // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 2, s. 65-69.
  Zmiany w regulacjach stosunku pracy we Włoszech.
 26. Umowa terminowa dla urzędnika / M. Jankowska // Rzeczpospolita. - 2016, nr 44 : 23.02, s. I6-I7.
 27. Umowy na czas określony w okresie przejściowym / P. Wąż // Atest. - 2016, nr 2, s. 13-16.
 28. Wsparcie monitorowania i prognozowania rynku pracy przez statystykę publiczną / J. Batóg [ i in.] // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 1, s. 12-26.
 29. Wypadek na wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 2, s. 76-78.
 30. Wypadki w statystyce i na budowach / B. Solawa // Atest. - 2016, nr 2, s. 50-52.
 31. Zasady etyki zawodowej służby bhp / R. Kozela // Atest. - 2016, nr 2, s. 25-26.
 32. Zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 6, s. 36-37 ; nr 7, s. 36-37.
 33. Zmiany do zakładowego układu zbiorowego pracy - zgoda stron / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 5, s. 37-38.