obraz

 nr 7                                                   12- 18 lutego 2016 r.

 

 1. 500 zł to nie wszystko / I. E. Kotowska ; rozm. L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 37 : 15.02, s. 10.
 2. Co zmieni się w 2016 r. w prawie pracy i przepisach ZUS / B. Lenart, M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 20, nr 1, s.11-18.
 3. Czy polski pracownik powinien zarabiać tyle co Niemiec albo Francuz / oprac. U. Mirowska-Łoskot // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 33 : 18.02, s. B10-B11.
 4. Dezintegracja aksjologiczna ekonomii społecznej / K. Nowak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 20-34.
 5. Dostarczanie dóbr publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki / A. Hnatyszyn-Dzikowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 116-128.
 6. Ekonomia społeczna a ekonomia rynku - alternatywa czy dopełnienie ? / H. Zboroń // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 7-19.
 7. Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie - podmioty ekonomii społecznej / W. Kaczocha, J. Sikora // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 57-71.
 8. Jaka jest wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2016 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 20, nr 1, s. 26-29.
 9. Jak prawidłowo wypełnić deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 20, nr 1, s. 58-65.
 10. Jak przygotować się do zmian dotyczących zatrudnienia na umowy o pracę na czas określony / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 20, nr 1, s. 50-57.
 11. Konstytucyjna koncepcja pracownika / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 1, s. 8-14.
 12. Jak rozliczać czas pracy pracownika podczas podróży służbowej / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 20, nr 1, s.19 22.
 13. Niedobra zmiana rynku pracy / W. Warski // Rzeczpospolita. - 2016, nr 39 : 17.02, s. B12.
 14. Ochrona kapitału intelektualnego w procesach fuzji i przejęć / J. Korpus // Przegląd Organizacji. - 2015, nr 12, s. 43-50.
 15. Od poniedziałku zmiany w umowach terminowych. Ulga dla pracowników, kłopot dla pracodawców / A. Mierzwa, P. Janas // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 33 : 18.02, Tygodnik Gazety Prawnej, s. C10-C20.
 16. Organizational identity as an opportunity to create a competitive advantage of business enterprises / M. Góralczyk // Przegląd Organizacji. - 2015, nr 12, s. 72-77.
 17. Podmioty ekonomii społecznej a równość płci na rynku pracy / W. Domagała // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 129-148.
 18. Powstaje czarna lista zawodów, a dyplomy i certyfikaty będą miały unijną rangę / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 29 : 12.02, Tygodnik Gazety Prawnej, s. C11-C19.
 19. Praca w godzinach nadliczbowych - praktyczne rozliczenia / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 2, s. 5-60.
 20. Pracodawcy za naruszanie obowiązków wobec załogi grozi postępowanie cywilne, wykroczeniowe lub karne / S. Kryczka // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 33 : 18.02, s. C6.
 21. Projekt modelu wsparcia na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - wyniki ewaluacji / B. Kryk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 190-209.
 22. Relacje centrum-otoczenie w obszarze funkcjonalnym aglomeracji poznańskiej / W. W. Budner // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 8, s. 89-112.
 23. Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami / M. Macyszyn, M. Śledzikowski // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 1, s. 20-24.
 24. Satysfakcja z pracy w podmiotach ekonomii społecznej i firmach społecznie odpowiedzialnych / M. Litwiński // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 82-98.
 25. Specyfika zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych jako szczególnym typie podmiotów ekonomii społecznej / J. Schmidt // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 99-115.
 26. Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości - pożądany kierunek zmian / P. Banasik // Przegląd Organizacji. - 2015, nr 12, s. 35-42.
 27. Społeczne umocowanie przedsiębiorczości społecznej / A. Waligóra // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 72-81.
 28. Umowa na okres próbny od 2016 r. / A. Sobota // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 1, s. 25-26.
 29. Umowa przedwstępna w stosunkach pracy / A. Sobota // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 1, s. 15-19.
 30. Waloryzacja emerytur 2016 / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 38 : 16.02, s. 12.
 31. Współczesna gospodarka społeczna jako odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne Polaków / J. Lewandowska-Bratek // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 35-56.
 32. Zasady marketingowego zarządzania organizacjami społecznymi / H. Mruk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 7, s. 177-189.
 33. Zmiany pozycji wybranych metropolii europejskich w rankingach międzynarodowych / M. Jankowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 8, s. 174-192.
 34. Zmiany udziału głównych sektorów gospodarki w awansie ekonomiczno-społecznym wielkich miast w Polsce / J. Komorowski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2015, vol. 3, nr 8, s. 30-48.