2017:

 • Comparative Labor Law and Policy Journal
 • Employee Relations
 • European Journal of Industrial Relations
 • European Journal of Social Security
 • Formation Emploi
 • Industrial and Labour Relations Review
 • Industrial Relations
 • Industrielle Beziehungen
 • International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
 • International Journal of Human Resource Management
 • International Labour Review
 • Journal of European Social Policy
 • Journal of Labor Economics
 • Journal of Labor Research
 • Journal of Social Security Law
 • Labor Law Journal
 • Labour
 • Labour Economics
 • New Technology, Work and Employment
 • Personnel Review
 • Revue Belge de Sécurité Sociale
 • La Revue de l'I.R.E.S
 • Revue Française des Affaires Sociales
 • Revue Internationale du Travail
 • Soziale Sicherheit
 • Travail et Emploi
 • Work and Stress
 • Work, Employment and Society
 • WSI Mitteilungen
 1. Atest
 2. Bezpieczeństwo Pracy
 3. Bibliotekarz
 4. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
 5. Dziennik. Gazeta Prawna
 6. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 8. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 9. Ekonomista
 10. Gospodarka Narodowa
 11. Handel Wewnętrzny
 12. Humanizacja Pracy
 13. Informacja o Świadczeniach Pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o Niektórych Świadczeniach z Zabezpieczenia Społecznego
 14. Inspektor Pracy
 15. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
 16. Kontrola Państwowa
 17. Medycyna Pracy
 18. Monitor Prawa Pracy
 19. Nauka
 20. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 21. Optimum. Studia Ekonomiczne
 22. Organizacja i Kierowanie
 23. Palestra
 24. Personel i Zarządzanie
 25. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
 26. Polityka Społeczna
 27. Poradnik Gazety Prawnej
 28. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 29. Praca i Zdrowie
 30. Praca Socjalna
 31. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 32. Prewencja i Rehabilitacja
 33. Przegląd Biblioteczny
 34. Przegląd Organizacji
 35. Przegląd Socjologiczny
 36. Przyjaciel przy Pracy
 37. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 38. Rynek Pracy
 39. Rzeczpospolita
 40. Serwis Prawno-Pracowniczy
 41. Studia Prawno-Ekonomiczne
 42. Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
 43. Trzeci Sektor
 44. Tygodnik Solidarność
 45. Ubezpieczenia Społeczne
 46. Ubezpieczenia w Rolnictwie
 47. Wiadomości Statystyczne
 48. Współczesne Problemy Zarządzania
 49. Z Życia ZUS
 50. Zagadnienia Informacji Naukowej
 51. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 52. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 53. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW

 

obraz

 nr 17                                                    22 - 04 maja 2017 r.

1. Apogeum rekrutacyjne : jak Poczta Polska pozyskała 5 tys. pracowników w okresie świątecznym - studium przypadku / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 58-62.

2. Biuro, które łączy : design i technologia w firmach przyszłości / B. Parzyszek // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 27-31.

3. "Czarne łabędzie" stosunków pracy / K. W. Frieske // Dialog. - 2017, nr 1, s. 7-14.

    Mechanizmy zmian społecznych oddziaływujące na stosunki pracy.

4. Czy polska szkoła nadąży za rynkiem pracy? // Dialog. - 2017, nr 1, s. 88-92.

    Omów. konferencji pt. "Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy", która odbyła się 25 stycznia 2017 r.

5. Dialog społeczny w firmie o kompetencjach : wybrane przykłady / R. Towalski // Dialog. - 2017, nr 1, s. 27-33.

   Próba oceny zaangażowania związków zawodowych w praktyki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi opartym na kompetencjach.

6. Empatia w finansach : budowa wewnętrznych relacji w mBanku - studium przypadku / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 52-56.

7. Europa socjalna / A. Sojewska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 98 : 27.04, s. A4.

    Jednolite prawa socjalne dla wszystkich członków UE?

8. Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach // Dialog. - 2017, nr 1, s. 93-107.

    Od 3.11.2016 do 26.01.2017 r.

9. Kalendarium dialogu - na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS // Dialog. - 2017, nr 1, s. 60-79.

    Od 03.11.2016 do 31.01.2017 r.

10. Liczą się fakty : Performance Management w praktyce HRM / P. Jurczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 72-75.

     Zarządzanie efektywnością pracowników.

11. Metryka zatrudnienia czyli nowe regulacje przy wydawaniu świadectw / M. Krzyżowska // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 84-87.

12. Milion emerytów pod ochroną / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2017, nr 98 : 27.04, s. C7.

13. Motyw i akcja : czyli jak pobudzić do działania siebie i innych? / A. Maruda-Sperczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 64-67.

14. Nie bój się ABW! : Activity Based Working w kreowaniu nowoczesnych miejsc pracy // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 16-21.

     Idea tzw. biura elastycznego, dostosowywanie miejsc pracy do aktualnych potrzeb pracowników.

15. Obyś był szczęśliwy : jak budować uważne relacje w pracy? / J. Chybicki // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 80-82.

16. Oferta dla pracownika : czym jest marketing wynagrodzeń w organizacji? / P. Sedlak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 44-46.

17. 500+ niezagrożone, ale rodzinne bez podwyżek / K. Wójcik // Rzeczpospolita. - 2017, nr 99 : 28.04, s. C5.

     Art. zawiera także opinię minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

18. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP - organ nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy / Z. Żurek // Dialog. - 2017, nr 1, s. 42-45.

19. Rewolucja w rentach / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 97 : 26. 04, s. 1.

     Propozycje specjalnego zespołu rządowego.

20. Rynek pracy dla młodych // Dialog. - 2017, nr 1, s. 83-87.

     Omów. konferencji pt. "Rynek pracy dla młodych - młodzi dla rynku pracy", która odbyła się 29 listopada 2016 r.

21. Rząd uszczelni 500+ / K. Wójcik // Rzeczpospolita. - 2017, nr 98 : 27.04, s. C1.

22. Rzemiosło w kształceniu zawodowym / I. Opęchowska // Dialog. - 2017, nr 1, s. 34-41.

23. Subiektywny obraz HR-owca : czym charakteryzuje się praca działu personalnego w korporacji? / D. Ludwiczak // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 48-51.

24. W innej przestrzeni i w innym czasie : trendy w aranżacji współczesnych przestrzeni biurowych / Z. Mikołajczyk // Personel i Zarządzanie. - 2017, nr 5, s. 22-26.

25. Wpływ zmiany przepisów prawa pracy w okresie 2013-2016 na elastyczność i optymalizację kosztów pracy w nowoczesnych firmach: analiza wybranych zagadnień / G. Spytek-Bandurska // Dialog. - 2017, nr 1, s. 15-26.

26. Zdrowie, edukacja i emerytury w Debatach z udziałem związków i pracodawców / A. Grabowska // Dialog. - 2017, nr 1, s. 80-82.

obraz

 nr 16                                                    15 - 21 kwietnia 2017 r.

1. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997-2014 : czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? / A. Marcinkiewicz [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 105-119.

2. Czy bibliotekarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje? / B. Howorka // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 37-40.

    Ocena obecnych przepisów dot. wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy.

3. Czynniki wpływające na poziom narażenia personelu medycznego podczas zabiegów ortopedycznych pod kontrolą fluoroskopii / M. A. Staniszewska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 75-83.

4. Destimulants for activities supporting development of employees' competencies at retail trade enterprises / P. Cyrek // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 16-29.

    Destymulanty działań wspierających podnoszenie kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach handlu detalicznego.

5. Dokumentacja kadrowa w 2017 r. - jak ją prowadzić bez błędów / A. P. Kuźniar, I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 8, s. 3-81.

    Ochrona danych osobowych, przepisy wewnątrzzakładowe, akta osobowe, przebieg zatrudnienia, zakończenie zatrudnienia, obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych wobec pracowników.

6. Innovations in human resource management through the creation of sustainable staff members / T. Trojanowski // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 119-128.

    Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez tworzenie zrównoważonego personelu pracowniczego.

7. Jak obniżenie wieku emerytalnego wpłynie na ochronę stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 7, s. 11-14.

8. Jak ubezpieczają się w Unii (Łotwa) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2017, nr 3, s. 11-15.

    Organizacja systemu zabezpieczenia społecznego na Łotwie.

9. Kompetencje przedmiotowe w bibliotece naukowej / M. Bródka // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 10-14.

10. Konflikt interesów w adwokackim orzecznictwie dyscyplinarnym / W. Marchwicki, M. Niedużak // Palestra. - 2017, R. 62, nr 3, s. 5-14.

11. Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji w Polsce : krajobraz po "deregulacji" / Z. Gębołyś // Bibliotekarz. - 2017, nr 4, s. 4-9.

12. Ocena narażenia zawodowego na pyły drewna pracowników przemysłu meblarskiego w Polsce / M. Szewczyńska, M. Pośniak // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 45-60.

13. Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania / M. Smarzewski, M. Banach // Palestra. - 2017, R. 62, nr 3, s. 75-87.

14. Od wtorku organ rentowy weryfikuje po nowemu / P. Kruszalski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 78 : 21-23.04, Tygodnik Gazeta Prawna nr 16, s. C12-C15.

      Nowe przepisy ustawy emerytalnej, odnośnie zmiany lub uchylenia decyzji organów rentowych.

15. Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem - wybór : stan prawny na 22 marca 2017 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 8, Dodatek, s. 2-178.

16. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2017 z komentarzem : stan prawny na 3 marca 2017 r. / koment. M. Kowalska, A. Goral // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2017, R. 22, nr 7, Dodatek, s. 2-83.

17. Sposoby zaspokajania potrzeb kulturalnych w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce / A. Murawska // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 240-255.

18. Struktura czasu pracy pielęgniarek pediatrycznych na oddziałach szpitalnych o różnym poziomie referencyjnym / E. Smoleń, A. Ksykiewicz-Dorota // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 95-103.

19. The subjective dimension of quality of life of people aged 65+ in Poland - the selected aspects / T. Zalega // Handel Wewnętrzny. - 2017, R. 63, nr 1, s. 129-142.

      Subiektywny wymiar jakości życia osób w wieku 65+ w Polsce - wybrane aspekty.

20. Wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej : rola osobowości i wybranych cech zawodowych / E. Sygit-Kowalkowska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2017, Vol. 68, nr 1, s. 85-94.

obraz

 nr 18                                                    05 - 11 maja 2017 r.

1. Bezpieczna praca przy usuwaniu azbestu / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 34-37.

2. Bhp podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego materiałów wybuchowych / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 14-16.

3. Bhp w budownictwie drogowym / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 5-7.

4. Geneza Państwowej Inspekcji Pracy - uprawnienia inspektora pracy wczoraj i dziś / T. Kozłowski // Inspektor Pracy. - 2017, nr 1, Dodatek Tematyczny nr 1, s. 1-16.

    Wystąpienie nadinspektora pracy, na konferencji naukowej "Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy. Inspekcja pracy - wyzwania przyszłości".

5. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg / M. Giętkowski // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 26-29.

    Kontrole przeprowadzone w 2016 r. przez inspektorów pracy w 35 podmiotach wykonujących prace drogowe lub mostowe na terenie działania OIP w Warszawie.

6. Nieprzerwany odpoczynek dobowy / L. Wyciślak // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 8-10.

7. O balustradach na budowie / G. Brykała, M. Borek // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 17-20.

    Artykuł dotyczy rozporządzenia Min. Infrastruktury z 6.02. 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U, nr 47, poz. 401) i koncentruje się na tymczasowych balustradach na budowie, czyli na środkach ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości.

8. Ocena ryzyka zawodowego dla prac spawalniczych w kanałach, zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych / Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 27-31.

9. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu : specjalizacja, współpraca, koordynacja / A. Kostyk-Lewandowska // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 30-33.

10. Papierowo-elektroniczny chaos pojęciowy / A. Giżejowska // Rzeczpospolita. - 2017, nr 108 : 11.05, s. D2.

      Wątpliwości dot. elektronicznego wniosku o wydanie świadectwa pracy.

11. Podporządkowanie jako cecha stosunku pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2017, nr 18, s. 60-61.

12. Podstawowa przesłanka istnienia stosunku pracy / P. Smoliński // Inspektor Pracy. - 2017, nr 4, s. 11-14.

13. Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2017, nr 107 : 10.05, s. 20.

14. Przygotowanie oceny zagrożenia wybuchem / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 21-22.

15. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative / J. Kudełko [i in.] // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 3(28), s. 72-92.

16. SCC/VCA - korzyści ze stosowania standardu / K. Lewandowski, A. Mierzwiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 10-13.

     SCC/VCA to lista kontrolna opisująca wymagania systemu zarządzania bhp oraz środowisko naturalne dla firm, w których istnieje zwiększone ryzyko powstania wypadku. W artykule zwrócono uwagę na wybrane elementy wymagań SCC/VCA, które wyróżniają ten system od pozostałych, bardziej popularnych w Polsce.

17. Specyfika zasad doboru środków ochrony indywidualnej do ekspozycji na czynniki biologiczne w służbie zdrowia / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 32-33.

18. Świadectwa pracy po zmianach / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 23-24.

     Omów. nowych zasad wydawania świadectw pracy obowiązujących od 1.01.2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 2255)

19. Wiek emerytalny niedługo zniknie z debaty / G. Uścińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 88 : 11.05, s. A6-A7.

      Wywiad z prof. Gertrudą Uścińską, prezes ZUS.

20. Wypadek pracownicy młodocianej / J. Żerański // Przyjaciel przy Pracy. - 2017, nr 4, s. 42-43.

21. Zbędne, drogie i czasochłonne oceny okresowe sędziów / M. Kryszkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2017, nr 88 : 9.05,
s. B6-B7.

      Omówienie zmian zawartych w poselskim projekcie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych dot. ocen okresowych sędziów.