obraz

nr 6                                                     4-11 lutego 2016 r.

 1. Amoniak w instalacjach chłodniczych przemysłu rolno-spożywczego / A. Ubowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 1, s. 14-17.
  Bezpieczeństwo pracujących przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych.
 2. Bezpieczeństwo czy efektywność? : realna czy pozorna sprzeczność systemów wynagrodzeń / A. Muszyńska-Jurków // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 41-43.
 3. Dla każdego coś zdrowego : program wellness w SAS Institute - studium przypadku / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 56-58.
  Wdrożenie programu polegającego na organizacji warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowia, dietetyki, relacji rodzinnych, zarządzania stresem itp.
 4. Dzieci na scenie teatru / M. Starzyk // Inspektor Pracy. - 2016, nr 1, s. 20-25.
  Zezwolenie inspektora pracy na pracę dziecka na przykładzie doświadczeń własnych autora.
 5. Ergonomia środków ochrony indywidualnej / G. Bartkowiak, A. Dąbrowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 1, s. 27-29.
 6. Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce? / E. Gałecka-Burdziak, R. Pater // Gospodarka Narodowa. - 2015, nr 5, s. 171-186.
  W artykule opisano badanie na temat dostępności wolnych miejsc pracy na rynku oraz zmian w czasie na tle sytuacji gospodarczej w latach 2007–2014. Analizy dokonano opierając się na różnych zbiorach danych: GUS, PSZ (Publiczne Służby Zatrudnienia) oraz BOP (internetowe oferty pracy).
 7. Ile waży dusza organizacji? / A. Węgrzyn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 48-51.
  Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji.
 8. Internetowa baza wiedzy BioInfo - narzędzie wspomagające ocenę narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne / M. Gołofit-Szymczak [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 1, s. 10-12.
 9. Jakie wyzwania i priorytety mają przed sobą firmy i działy HR w 2016 roku? / P. Sierociński // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 16-20.
  Omówienie wyników badania na temat trendów w HR. - Nadto: Komentarze ekspertów // Tamże, s. 20-22.
 10. Jak zabezpieczają się w Unii (Chorwacja) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2015, nr 12, s. 19-21.
  Organizacja chorwackiego systemu zabezpieczenia społecznego.
 11. Konstrukcje i konfiguracje władzy: NFZ-oferenci / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 1, s. 13-19.
 12. Krajowe Ramy Kwalifikacji a kształcenie bibliotekarzy na przykładzie programów i planów studiów kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - rok akad. 2012/13 / A. Fluda-Krokos // Przegląd Biblioteczny. - 2015, z. 4, s. 579-590.
 13. Marka rekrutera / J. Krajewski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 60-63.
  Cechy rekrutera.
 14. Mobber stracił pracę / T. Zalewski // Inspektor Pracy. - 2016, nr 1, s. 33.
  Wyniki ankiety PIP potwierdzające możliwość stosowania mobbingu przez mistrza produkcji stanowiły podstawę uzasadnienia decyzji o jego zwolnieniu. Sądy orzekły, że nękający podwładnych nie zostanie przywrócony do pracy.
 15. Nadużycie formy prawnej spółki w zgrupowaniu w aspekcie prawa pracy / R. Stefanicki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 1, s. 20-28.
 16. Nanomateriały ceramiczne – potencjalne czynniki ryzyka zawodowego / L. Zapór // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 1, s. 18-21.
 17. 81. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 1, s. 8-9.
  12 listopada 2015 r.
 18. Praca na czarno wciąż jest opłacalna / Ł. Guza // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 28 : 11.02, s. B8.
 19. Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze podstawą uprawnienia do emerytury pomostowej / K. Aromińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 1, s. 6-7.
 20. Praca zarobkowa w trakcie urlopu wychowawczego / P. Bogdański // Inspektor Pracy. - 2016, nr 1, s. 6-9.
 21. Pracownik zaangażowany i skuteczny : Jak psychologia pozytywna sprzyja budowaniu motywacji wewnętrznej ?/ I. Kucharewicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 64-67.
 22. Preferencje mieszkaniowe w Polsce po 1990 / L. Groeger // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. - 2015, nr 11, s. 20-32.
 23. Różnorodność w outplacemencie / I. Michaliszyn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 52-55.
 24. Rzutki talent : jak najwięksi pracodawcy zarządzają karierami i planują sukcesję? / O. Niziołek // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 26-28.
  Omówienie raportu Top Employers Institute poświęconego planowaniu sukcesji. Zarządzanie karierami w największych międzynarodowych firmach. Nadto: Komentarze ekspertów.
 25. Sąd Najwyższy – jedność i specjalizacja (zróżnicowanie wewnętrzne) / W. Sanetra // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 1, s. 2-12.
 26. Składki od zleceń: minął miesiąc i przyszedł czas na korekty / D. Denkiewicz // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 24 : 5-7.02, Tygodnik Gazety Prawnej, s. C11-C17.
 27. Tym razem na pewno się uda czyli cała nadzieja w noworocznych celach / M. Capiga // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 32-35.
  Wyznaczanie celów i ich realizacja.
 28. Umowy terminowe - istotna zmiana prawa / K. Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 1, s. 71-75.
 29. Urlop dla ojca nadal zależy od uprawnień matki. A to może być niezgodne z unijną dyrektywą / M. Krzyszkowska-Dąbrowska // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 28 : 11.02, s. C3.
  Polskie przepisy o urlopach rodzicielskich a wytyczne UE.
 30. Wyoutowani / J. Pasztelańska // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 24 : 5-7.02, s. A10-A11.
  Praca na zasadzie outsourcingu.
 31. Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy / E. Kumor-Jezierska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 1, s. 29-34.

 

                                                                                                                                                                                                                                       Oprac. H. Suchenek