obraz

 nr 51                                                    23 - 30 grudnia 2016 r.

 1. Czerwień czy turkus : opresyjna i nieopresyjna komunikacja w zarządzaniu zespołem / E. Mażul // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 48-51.

 2. Determinanty zróżnicowania czasu pracy artystów i twórców / A. Jeran, E. Gruszka // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 5, s. 93-104.

 3. Problematyka czasu pracy artystów i twórców w kontekście wybranych uwarunkowań na podstawie badań przeprowadzonych w metropolii bydgosko-toruńskiej w 2013 r.

 4. 1,2-Dimetoksyetan : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / M. Kupczewska-Dobecka // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 37-65.

 5. Godzinowa stawka od niedzieli / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 251 : 29.12, s. B8.

  Od 1 stycznia 2017 r. firmy muszą płacić zleceniodawcom i samozatrudnionym co najmniej 13 zł. za godzinę pracy.

 6. Heksachlorobenzen - frakcja wdychalna : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / A. Starek // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 67-101.

 7. Kodeks prowadzenia biznesu : jak wykorzystać wartości firmowe w procesach HRM? / K. Kosy // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 56-59.

 8. Kopalnia talentów czyli staże menedżerskie w organizacji / K. Ignyś // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 80-82.

 9. Kto i kiedy otrzyma 4 tys. z programu "Za życiem" / Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 251 : 29.12, wkł. s. IV.

 10. Kulturowe uwarunkowania kierowania zespołem ludzkim / I. Kamińska-Radomska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 5, s. 105-115.

 11. Mobbing w doświadczeniach pracowników zatrudnionych w elastycznych formach pracy i w spółdzielniach socjalnych / A. Chudzicka-Czupała, M. Dobrowolska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 5, s. 117-140.

 12. Następca potrzebny od zaraz : jak jest realizowane zarządzanie sukcesją w polskich firmach? / J. Pisanko-Grabowska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 38-42.

 13. (Nie)korzystne zatrudnianie : jak zmiany w ulgach PFRON wpływają na przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych? / J. Witkowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 72-75.

 14. (Nie)rzeczywisty partner : czy HRBP faktycznie przyczyniają się do realizacji celów biznesowych firm? / G. Filipowicz // Personel Zarz. - 2016, nr 12, s. 18-22.

  Model HR biznes partnera w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

 15. Obecność mile widziana : pułapki przyznawania premii frekwencyjnej / M. Dmochowska, S. Paruch // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 76-79.

 16. Ołów i jego związki nieorganiczne : metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / J. Surgiewicz // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 147-162.

 17. Porównaj się z najlepszymi : efektywność procesów HR biznes partneringu w polskich firmach / P. Kopijer, G. Filipowicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 24-27.

 18. Praca wydajna, ale mało efektywna : czy jest sposób, żeby to zmienić? / A. Węgrzyn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 44-47.

 19. Propano-1,2-diol - frakcja wdychalna i pary : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / A. Starek // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 103-130.

 20. Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne występujące we frakcji cząstek drobnych - metoda oznaczania / M. Szewczyńska // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 163-183.

 21. Rekruter czy sprzedawca? : cała prawda o branży rekrutacyjnej w pierwszej w Polsce kampanii wizerunkowej / I. Belczewski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 60-62.

 22. Stasus quo czy zmiana? : decyzje menedżerskie a polityka personalna firmy / J. Olkowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 52-55.

 23. Strategia grupowania nanomateriałów / Lidia Zapór // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 5-15.

  Określenie zagrożeń jakie mogą stwarzać dla zdrowia człowieka i środowiska produkty nanotechnologii.

 24. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych / koment. E. Bogucka-Łopuszyńska. - Cz. 1-3 // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 204 : 20.10, s. C1-C12 ; nr 222 : 17.11, s. C1-C12 ; nr 247 : 22.12, s. C1-C12.

 25. Wodorek litu - frakcja wdychalna : dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego / J. Szymańska // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 131-145.

 26. Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji obowiązków ustawowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy / J. Skowroń // Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. - 2016, R. 32, nr 3, s. 17-35.

  Zasady ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy.

 27. W poszukiwaniu informacji i emocji : blog firmowy a strategia komunikacji marki / K. Kłobukowska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 12, s. 84-88.

 28. Wybrane media społecznościowe jako narzędzie wspierające rekrutację / W. Gzowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 5, s. 79-92.

 29. Za dłuższą pracę wyższa emerytura / G. Uścińska ; rozm. M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2016, nr 299 : 23.12, s. C5.

  Rozmowa z Prezesem ZUS.

 30. Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcjach prasy katolickiej na przykładzie tygodnika "Niedziela" / M. Łuczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 5, s. 69-77.

 31. ZUS: pracujcie dłużej / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2016, nr 299 : 23.12, s. A1.