obraz

 nr 50                                                    16 - 22 grudnia 2016 r.

 1. BHP w zakładzie szklarskim / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 5-7.

 2. Błędy w czasie rekrutacji pracowników / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 11, s. 31-33.

 3. Bony dla pracowników a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / J. Lenczewska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 20-21.

 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - jak je przyznawać pracownikom / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 23, s. 50-55.

 5. Emerytalny kiks w sądach / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 296 : 20.12, s. 8.

  Zgodnie z nowa ustawą sądzie i prokuratorki będą pracowały do 65 lat.

 6. Emerytury : duże zmiany, niewielkie pieniądze // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 244 : 19.12, wkł. s. I-VIII.

 7. Jak od stycznia 2017 r. zmienią się świadczenia zależne od minimalnej płacy? / D. Brzeszczak-Zagrodzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 23, s. 58-65.

 8. Jak prawidłowo sporządzić plan urlopów na 2017 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 23, s. 14-17.

 9. Jak zlikwidować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / P. Ciborski, B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 23, s. 10-13.

 10. Miejsce i czas / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 32-33.

  Skarga kasacyjna pracodawcy dotycząca ustalenia wypadku przy pracy.

 11. Mobbing jako zjawisko coraz częściej identyfikowane w miejscu pracy / K. Bidzińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 16-17.

 12. Obowiązek ubezpieczeń obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 23, s. 31-35.

 13. Obowiązek ustalania płatnika świadczeń w 2017 r. / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 11, s. 3-5.

 14. Ocena ryzyka zawodowego dla prac kamieniarskich // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 22-25.

 15. Ochraniaj swój wzrok w pracy / N. Szymkiewicz // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 13-15.

 16. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. - na co pracodawca powinien zwrócić uwagę / B. Lenart // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 23, s. 22-25.

 17. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 51, s. 61.

 18. Rozwiązywanie umów o pracę - odpowiedzi na trudne pytania // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 24, s. 3-81.

 19. Ryzyko uszkodzenia oczu w wyniku uwalniania materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 26-28.

  Kontrola PIP w spółdzielni mleczarskiej w województwie lubelskim oraz rejestr wypadków przy pracy jednego z jej oddziałów.

 20. Słów kilka o zakładach pracy chronionej / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 38-39.

 21. Społeczna odpowiedzialność biznesu : sprzeczności, nadużycie etyczne, znaczenie idei / K. Guczalska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2016, nr 4(952), s. 27-48.

 22. Spór o możliwość i sensowność przypisywania korporacjom moralnej odpowiedzialności : stan badań / T. Kwarciński Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2016, nr 4(952), s. 79-95.

 23. Technological progress and unemployment : luddism and beyond / A. Koronowski // Gospodarka Narodowa. - 2016, R. 27, nr 4, s. 5-22.

  Postęp technologiczny a bezrobocie : od ludyzmu po współczesność.

 24. Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku / M. Kluska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 17-18.

 25. Wpływ stosowania metod i technik poprawy efektywności energetycznej oświetlenia na komfort i bezpieczeństwo pracy / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 11, s. 11-12.

 26. Wyjechać czy zostać? : determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski / P. Baranowski [i in.] // Gospodarka Narodowa. - 2016, R. 27, nr 4, s. 69-89.

 27. Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. i świadczenia od niego pochodne / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 11, s. 5-8.

 28. Zawieszenie członkostwa w związku / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 49, s. 61 ; nr 50, s. 61.

  Regulacje prawne dotyczące zawieszenia członkostwa w związku zawodowym. Cz.2 pt. Powrót do członkostwa w Solidarności.

 29. Zielone miejsca pracy w krajach Unii Europejskiej - studium empiryczne / B. Fura, M. Fura // Acta UL, Folia Oeconomica. - 2016, z. 2(319), s. 39-53.

  Wyniki badań w zakresie analizy liczby miejsc pracy w sektorze towarów i usług związanych z ochroną środowiska naturalnego w krajach Unii Europejskiej w zależności od wybranych wskaźników charakteryzujących kraje członkowskie.

 30. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ZUS - nowy okres przedawnienia po zmianie przepisów / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 23, s. 8-9.