obraz

nr 5                                  29 stycznia -  4 lutego  2016 r.

 1. Aerozole bakteryjne i grzybowe w środowisku pracy firm sprzątających / M. Gołofit-Szymczak [i in.] // Medycyna Pracy. - 2015, nr 6, s. 779-791.
 2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych psychicznie : na przykładzie programu „Przyjazny Świat” / M. Sitarczyk // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 88-108.
 3. Analiza chemiczna ścieków jako nowy sposób monitorowania stosowania narkotyków i leków w miejscu pracy / M. Wiergowski, I. Sołtyszewski, J. Sein Anand // Medycyna Pracy. - 2015, Vol. 66, nr 6, s. 837-847.
 4. Conceptual principles of performance management in organizations / L. Groeger // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. - 2015, nr 11, s. 103-109.
  Konceptualne zasady zarządzania wydajnością w organizacjach.
 5. Co zmieni się w 2016 r. w prawie pracy i przepisach ZUS / B. Lenart, M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 1, s.11-18.
 6. Czy obecny model pomocy społecznej dowiezie nas do celu? / J. Gierlacki // Praca Socjalna. - 2015, R. 30, nr 6, s. 4-33.
 7. Health behaviour of miners / M. Wysokiński [et al.] // Medycyna Pracy. - 2015, nr 6, s. 753-761.
  Zachowania zdrowotne górników.
 8. Ile emeryt dorobi dziś i na jakie ograniczenia może sobie pozwolić rząd / P. Słowik // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 19 : 29.01, s. C11-C16.
 9. Jaka jest wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2016 r. / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 1, s. 26-29.
 10. Jak prawidłowo wypełnić deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 1, s. 58-65.
 11. Jak przygotować się do zmian dotyczących zatrudnienia na umowy o pracę na czas określony / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 1, s. 50-57.
 12. Jak rozliczać czas pracy pracownika podczas podróży służbowej / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 1, s.19-22.
 13. Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 27 : 3.02, s. 6.
  Omówienie warunków, jakie trzeba spełnić, by dostać świadczenie pielęgnacyjne.
 14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 4, s. 37-38.
 15. Otoczenie a organizacje sportowe / K. Doktór // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 5, s. 9-20.
  Omówiono typologię bliższego i dalszego otoczenia organizacji sportowych, relacje zachodzące między organizacjami sportowymi a ich otoczeniem ekonomicznym (rynkiem) i społecznym oraz przykłady strategii i taktyk zachowań rynkowych i rozwojowych, które umożliwiają z jednej strony stosowne reakcje na impulsy i potrzeby otoczenia, z drugiej zaś – odnoszenie sukcesów w realizacji długofalowych i bieżących zadań.
 16. O uniwersalizację kierowania/zarządzania, czyli rewitalizacja sugestii określonych metod badań nad kierowaniem / W. Stelmach // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 5, s. 79-92.
  Autor stara się uzasadnić potrzebę zwrócenia większej uwagi w nauce na dokonywanie syntezy związanej z problemami nauczania zarządzania i kierowania ludźmi, zwłaszcza w procesie pracy.
 17. Palenie tytoniu w miejscu pracy - prawny i zdrowotny aspekt biernego narażenia na dym tytoniowy / A. Lipińska-Ojrzanowska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2015, nr 6, s. 827-836.
 18. Praca w godzinach nadliczbowych - praktyczne rozliczenia / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 2, s. 5-60.
  Rozliczanie pracy nadliczbowej; elastyczny czas pracy a godziny nadliczbowe; rekompensowanie pracy nadliczbowej służby cywilnej i urzędników państwowych; nadgodziny pracowników urzędów państwowych; praca nadliczbowa pracowników samorządowych; praca nadliczbowa nauczycieli.
 19. Praca - zatrudnienie - zatrudnialność : ideologiczne założenia dyskursu / K. W. Frieske // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 34-48.
  Przyjrzenie się najpopularniejszym i dominującym ramom dyskursu dotyczącego pracy, zatrudnienia i zatrudnialności oraz wskazanie paradoksów i pułapek logicznych związanych z przyjęciem tych ram.
 20. Przyszłego pracownika z zagranicy trzeba sprawdzić / K. Michalak-Oleszczuk // Rzeczpospolita. - 2016, nr 23 : 29.01, s. F4.
 21. Realia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w Polsce / J. A. Kopias // Medycyna Pracy. - 2015, nr 6, s. 815-825.
 22. Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej / J. Slendak, J. Cewińska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 5, s. 69-78.
  Prezentacja wyników badań poświęconych roli aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy.
 23. Skutki przyspieszenia funkcjonowania organizacji z perspektywy pracowników / A. Pluta, A. Rudawska // Ekonomika i Organizacja. Przedsiębiorstw. - 2015, nr 11, s. 33-47.
  Omówienie istoty zjawiska przyspieszenia funkcjonowania organizacji i jego przejawów, do których autorki zaliczają: przeciążenie pracą, wielozadaniowość, ciągłe wprowadzanie zmian i silną presję na wyniki oraz ryzyko wystąpienia u pracowników: stresu, wypalenia zawodowego i pracoholizmu.
 24. Styl współpracy efektywnego team managera z zespołem profesjonalnych graczy w organizacji sportowej / R. Panfil // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 5, s. 49-68.
  Celem pracy była identyfikacja stylów współpracy efektywnego team managera z zespołem licencjonowanych graczy w koszykówkę.
 25. Temperament a zmęczenie przewlekłe u funkcjonariuszy policji / E. Stępka, M. A. Basińska // Medycyna Pracy. - 2015, nr 6, s. 793-801.
 26. Wynagrodzenia a osiągnięcia sportowe na przykładzie koszykówki / A. Metelski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 5, s. 35-47.
  Wzajemne zależności zarobków i osiągnięć sportowych.
 27. Wypalenie zawodowe w profesjach usługowych / E. Lisowska // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 64-87.
 28. Wypowiedzenie zmieniające a zwolnienia grupowe / J. Szmit. - Cz. 1-3 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 2, s. 36-37 ; nr 3, s. 36-37 ; nr 4, s. 36-37.
 29. Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich klubach sportowych na przykładzie trenerów i instruktorów sportu : wyniki badań / J. Cewińska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2015, nr 5, s. 21-33.
 30. Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 26 : 2.02, s. 13.
  Omówienie warunków, jakie muszą spełnić opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, aby ubiegać się o zasiłek.
 31. Zasiłkowa polityka rodzinna / I. Wóycicka // Rzeczpospolita. - 2016, nr 28 : 4.02, s. B12.
 32. Zatrudnienie socjalne a wielosektorowość, partnerstwo i dialog społeczny / P. Wiśniewski // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 49-63 summ.

 

                                                                                 Oprac. H. Suchenek