obraz

 nr 49                                                    9 - 15 grudnia 2016 r.

 1. Charakterystyka quasi-sądowych funkcji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych / A. Gadkowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 3, s. 35-48.

 2. Determinanty zarządzania efektywnością pracy w wybranych powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych / W. Ulrych // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 133-147.

 3. Ewolucja postaw temporalnych polskich pracobiorców / A. Lipka, S. Waszczak, M. Król // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 270, s. 152-161.

 4. Grywalizacja jako element marketingu personalnego na przykładzie sił zbrojnych USA / P. Kocoń // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 270, s. 112-120.

 5. Kluczowe kompetencje lidera w komórce zamówień publicznych / A. Borowiec // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 148-161.

 6. Kulturowe i polityczne uwarunkowania wzorów osobowych urzędnika państwowego w Polsce międzywojennej i ich implikacje dla zarządzania w administracji państwowej / P. Górski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 5-15.

 7. Łatwiej o emeryturę minimalną / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 291 : 14.12, s. 20.

 8. Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego / D. E. Lach // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 3, s. 21-34.

 9. Nowe prace wzbronione, czyli... ciężarne pokrzywdzone przez czas / P. Słowik, J. Styczyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 242 : 15.12, s. C2.

 10. Omówienie projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydłużającego czas pracy kobiet w ciąży przed komputerem.

 11. Obalamy mity i rozwiązujemy nową emerytalną łamigłówkę / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 238 : 9-11.12, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 48, s. C13-C22.

  Co się zmieni w systemie emerytalnym po powrocie do obniżonego wieku emerytalnego.

 12. Płaca minimalna dla zleceniobiorców usiana pułapkami / J. Torbé // Rzeczpospolita. - 2016, nr 292 : 15.12, s. D5.

 13. Poczucie związanego z pracą przepływu jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w sektorze publicznym / I. Marzec // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 270, s. 200-208.

 14. Polityka kadrowa w urzędach gmin z perspektywy 25 lat / A. J. Kozłowski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 16-32.

  Wyniki badań prowadzonych od 1984 r. wśród kadry urzędniczej.

 15. Ponad jedna trzecia państw UE nie ma właściwych przepisów o delegowaniu / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 242 : 15.12, s. C3.

 16. Postulowane postawy radnych gmin w świetle badań empirycznych / B. Nogalski, A. J. Kozłowski, I. Z. Czaplicka-Kozłowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 33-46.

  Postulowane cechy, kwalifikacje i kompetencje radnych gmin.

 17. Praca socjalna a innowacje społeczne - między rutyną i zmianą / Z. Woźniak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 3, s. 205-230.

 18. Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie / R. Drozdowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2016, R. 78, z. 3, s. 231-238 summ.

 19. Sprzężenie pomiędzy kulturą organizacyjną a proinnowacyjnym zarządzaniem w publicznych szpitalach - wyniki badań / J. A. Jończyk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 118-132.

 20. Sumienie menedżera w przestrzeni gospodarczej / G. Polok, M. Kapias // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 274, Zarządzanie, nr 5, s. 99-112.

 21. System HRM i zaufanie wewnątrzorganizacyjne jako czynniki generujące pozytywne postawy i zachowania pracowników organizacji sektora publicznego / D. Lewicka // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 70-84.

 22. Ubóstwo gospodarstw domowych osób starszych w ujęciu statycznym i dynamicznym / A. Sączewska-Piotrowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 270, s. 230-242.

 23. Wpływ bezrobocia na przyporządkowanie grupowe powiatów / M. Hadaś-Dyduch // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 270, s. 77-90.

 24. Wpływ konkurencyjności gospodarki na wojewódzkie rynki pracy w Polsce / M. Jadamus-Hacura, K. Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 264, s. 41-54.

 25. Wybrane aspekty stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego : analiza statystyczna / Z. Mielecka-Kubień // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 264, s. 55-74.

 26. Zasady i etyka wykonywania zawodu biegłego rewidenta w regulacjach polskiego prawa / A. Wszelaki // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 274, s. 113-121.

 27. Zróżnicowanie warunków zatrudnienia w warunkach globalizacji / T. Gajderowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - 2016, z. 271, s. 189-198.

 28. ZUS chce zabrać wdowi grosz / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 291 : 14.12, s. 9.

 29. Zarządzanie pracą czyli zasobami ludzkimi? Współczesne dylematy sądownictwa i sfery budżetowej / J. Rymaniak, B. Surmacz // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 105-117.

 30. Zarządzanie wiekiem w sektorze publicznym - strategia nauki międzypokoleniowej / I. Warwas // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 85-104.

 31. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w pomocy społecznej : przykład domów pomocy społecznej w Łodzi / B. Urbaniak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 8, s. 47-69.