obraz

 nr 48                                                    2 - 8 grudnia 2016 r.

 1. Can scleroderma be induced by anesthetics? : case report / N. Magnavita // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 557-560.

  Czy środki znieczulające mogą wywołać sklerodermię?. Przypadek choroby u lekarki anestezjologa, która była narażona na wysokie dawki środków znieczulających na sali operacyjnej.

 2. Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r. / N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 327-335.

 3. Czy progi słuchu u pracowników przemysłu meblarskiego wynikają z ich narażenia na hałas? / M. Pawlaczyk-Łuszczyńska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 337-351.

 4. Dialog nie ma barw politycznych / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 48, s. 20-26.

  Podsumowanie działalności Rady Dialogu Społecznego.

 5. Działacz bez ochrony / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 47, s. 60 ; nr 48, s. 61.

  Cz. 2. pt. Ochrona zatrudnienia działaczy związkowych.

 6. Firmy forsują bezpłatny zakaz konkurencji : to dla nich pokusa, ale i pułapka / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 233 : 2.12, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 47, s. C11-C18.

 7. Fulereny : charakterystyka substancji, działanie biologiczne i dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego / A. M. Świdwińska-Gajewska, S. Czerczak // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 397-410.

 8. Heart disease attributed to occupational noise, vibration and other co-exposure : self-reported population-based survey among Bulgarian workers / A. M. Dzhambov, D. D. Dimitrova // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 435-445.

  Choroby serca związane z zawodowym narażeniem na hałas, drgania i inne czynniki współwystępujące : populacyjne badanie ankietowe bułgarskich pracowników.

 9. Jak skonstruować regulamin premiowania, aby bonus wliczał się do zasiłku chorobowego pracownika / M. Nowakowicz-Jankowiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 237 : 8.12, s. C7.

 10. Jak stworzyć firmę, w której praca to czysta przyjemność? / A. Węgrzyn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 36-39.

 11. Jak ubezpieczają się w Unii (Holandia) / A. Niedzielski // Z Życia ZUS. - 2016, nr 10, s. 13-17.

  Organizacja holenderskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

 12. Kiedy milczenie nie jest złotem : jak motywować bierny zespół? / R. Zych // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 24-27.

 13. Kontrakt psychologiczny w świetle elastycznego zatrudnienia pracowników : przegląd badań / D. Żołnierczyk-Zreda // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 529-536.

 14. Kultura empatii w firmie czyli budowanie współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu / D. Szczepan-Jakubowska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 40-43.

 15. Obciążenie cieplne na stanowiskach pracy w górnictwie : wyniki badań przeprowadzonych w 6 kopalniach węgla kamiennego / K. Słota, Z. Słota, E. Kułagowska // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 477-498.

 16. Oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców zostaną, ale tylko dla prac krótkoterminowych / U. Mirowska-Łoskot, K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 237 : 8.12, s. C3.

 17. Oznaczanie frakcji torakalnej i wdychalnej kwasu siarkowego (VI) w powietrzu środowiska pracy / M. Szewczyńska, M. Pośniak, E. Pągowska // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 509-515.

 18. Pieniądze nie zawsze najważniejsze : jak środowisko, emocje oraz docenianie motywują pracowników? // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 20-23.

 19. Poradnik resortu rodziny o urlopach dla rodziców // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 237 : 8.12, s. D1-D8.

 20. Porównywanie narażenia na stres i analiza sposobów radzenia sobie z nim wśród kierowców samochodów dostawczych i kierowców komunikacji miejskiej / Katarzyna Urbańska [i in.] // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 455-466.

 21. 7 pułapek, w które wpadają prezesi / M. Pawlikowska-Olszta // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 32-35.

  Zarządzanie na poziomie strategicznym, interpersonalnym i etycznym.

 22. Risk of occupational exposure to the HBV infection in non-clinical healthcare personnel / W. Rymer [i. in.] // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 301-310.

  Ryzyko zawodowego narażenia na zakażenie HBV u personelu niemedycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia.

 23. Rola narzędzia w pomiarze negatywnych skutków pracoholizmu / J. Chodkiewicz, M. Hauk // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 467-476.

 24. Sprawiedliwie nie znaczy tak samo czyli podstawa skutecznej motywacji / T. Rostkowski, M. Witkowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 16-19.

 25. Stosowanie środków ochrony indywidulanej w warunkach zawodowego narażenia na cytostatyki / S. Krzemińska, M. Pośniak, M. Szewczyńska // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 4, s. 499-508.

 26. Sztuka przekraczania granic : delegowanie pracowników zgodnie z nowymi przepisami / M. Jarocki, M. Grzybowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 68-71.

 27. Tryb ustalania rolniczej choroby zawodowej / G. Ślawska. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2016, nr 10, s. 11-14 ; nr 11, s. 10-13.

 28. Warto przemyśleć zawartość worka firmowego św. Mikołaja / K. Stawicka // Rzeczpospolita. - 2016, nr 286 : 8.12, s. D7.

  Finansowanie świątecznych podarunków dla załogi.

 29. Ważny głos w kwestii systemu emerytalnego / P. Humin // Z Życia ZUS. - 2016, nr 10, s. 1-3.

  Omów. debat publicznych (czerwiec-wrzesień 2016 r.), odbywających się w ramach przeglądu systemu emerytalnego.

 30. Wielopraca a zadowolenie z różnych sfer życia : analiza różnic płciowych, zawodowych i wiekowych / A. Lipińska-Grobelny // Medycyna Pracy. - 2016, Vol. 67, nr 3, s. 385-395.

 31. Więźniowie mogą z powodzeniem wypełnić luki kadrowe / K. Gospodarowicz // Rzeczpospolita. - 2016, nr 286 : 8.12, s. D12.

  Praca skazanych.

 32. Wyczekiwana zmiana miejsc : jak przyciągać do pracy kandydatów spoza miejsca, w którym działa firma? / W. Dziwniel // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 11, s. 44-47.

 33. Wysokie koszty niższego wieku emerytalnego / M. Bitner, W. Wojciechowski // Rzeczpospolita. - 2016, nr 281 : 2.12, s. B8