obraz

 nr 47                                                    25 listopada - 1 grudnia 2016 r.

 1. Bezpieczna chemia / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 10, s. 3-5.

  Omówienie czwartej edycji międzynarodowej konferencji naukowej INDEX dotyczącej m.in. dyrektywy SEVESO III, zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w firmie oraz strategii bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwie, 6-7 października 2016 r. Kraków.

 2. Bezpieczeństwo pracy z mikrofalami przy urządzeniach do wytwarzania plazmy / M. Araszkiewicz, W. Kordylewski, M. Wnukowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 10, s. 16-19.

 3. Bezpieczeństwo społeczne i socjalne - kontrowersje wokół pojęć / D. Zalewski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 10, s. 7-13.

 4. Brexit - konsekwencje prawne i społeczne dla rynku pracy i zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 10, s. 1-5.

  Regulacje prawne w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-brytyjskich, aspekty związane z dostępem do rynku pracy, swoboda świadczenia usług (delegowanie pracowników).

 5. Emeryci już nie dorobią / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 279 : 30.11, s. 8.

 6. Emerytury policzą tylko raz / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 280 : 01.12, s. 8.

 7. "Europejskie" ubezpieczenie od bezrobocia? / P. Kaleta // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 10, s. 5-7.

 8. Jakie postanowienia wprowadzić do kontraktu cywilnego i jak ustalać stawkę godzinową / M. Rotkiewicz // Rzeczpospolita. - 2016, nr 280 : 1.12, s. D6-D7.

  Zmiany przepisów dot. wynagrodzenia za pracę na umowę zlecenia.

 9. Jest praca, nie ma zawodowców / M. Frąk, B. Sendrowicz // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 279 : 30.11, s. 7.

  Wolnych miejsc pracy dla absolwentów szkół zawodowych jest dziesięciokrotnie więcej niż kandydatów.

 10. Metody redukcji obciążenia termicznego chirurgów i personelu medycznego - indywidualna wentylacja podczas zabiegów i operacji chirurgicznych / M. Młynarczyk, T. Jankowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 10, s. 8-10.

 11. Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - badania własne / J. Rzepecki, M. Galwas-Grzeszkiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 10, s. 24-26.

  Wyniki badań uwzględniające nakłady na prewencję wypadkową oraz stan kultury bezpieczeństwa w 51 przedsiębiorstwach reprezentujących różne sektory gospodarki.

 12. Nauczycielu! Bać się reformy? / J. Suchecka // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 278 : 29.11, s. 24.

  Reforma oświaty - co oznacza dla nauczycieli w szkołach.

 13. Nielegalne delegowanie pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech a moc wiążąca formularza A1 / N. Potocka-Sionek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 10, s. 25-31.

 14. Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe / I. Nowacka // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 232: 1.12, s. C2-C5.

 15. Ochrona przedemerytalna dłuższa niż potrzeba / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2016, nr 280 : 1.12, s. D3.

  Wydłużenie okresu ochrony przedemerytalnej po zmianie ustawy emerytalnej.

 16. 500 plus nie sprawi, że będzie nas więcej w 2050 r. / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 268 : 17.11, s. 8.

 17. Posiedzenia Plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego // Biuletyn / CPS Dialog. - 2016, nr 4, s. 12-17.

  Od 22.10.2015 r. do 15.09.2016 r.

 18. Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego // Biuletyn / CPS Dialog. - 2016, nr 4, s. 18-31.

 19. Pozycja zawodowa mężczyzn na rynku pracy : stabilność czy zmiana? : statystyczny obraz sytuacji / D. Graniewska, B. Balcerzak-Paradowska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 10, s. 13-18.

  Analiza sytuacji mężczyzn na rynku pracy w Polsce na podstawie istniejącej statystyki.

 20. Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwania związane z ich aktywizacją / M. Ostrowska, A. Michcik // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 10, s. 20-23.

 21. Rada Dialogu Społecznego. Czy jeszcze instytucja zbiorowego prawa pracy? / J. Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 10, s. 2-8.

 22. Rodzina jako przedmiot zainteresowania polityki społecznej państwa na przykładzie rozwiązań okresu socjalizmu i transformacji w Polsce / L. Prorok // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 10, s. 31-36.

 23. Seniorzy w polityce społecznej - teoria i praktyka działań pomocowych / R. Necel // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 10, s. 38-39.

  Omówienie konferencji, Poznań, 14 kwietnia 2016 r.

 24. Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego // Biuletyn. / CPS Dialog. - 2016, nr 4, s. 8-11.

  Od października 2015 r. do 30 września 2016 r. odbyło się 140 spotkań związanych z Radą Dialogu Społecznego.

 25. Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez policjantów i strażaków / S. Woszczyk [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 10, s. 11-15.

 26. W 2017 roku krótszy czas pracy - 250 dni i 2000 godzin / Ł. Prasołek // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 232: 1.12, s. C6-C9.

 27. Wiek emerytalny będzie niższy / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 279 : 30.11, s. 21.

 28. Wybrane środki prawne wspomagające utrzymanie zatrudnienia pracowników starszych w Belgii / M. Paluszkiewicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 10, s. 9-15.

 29. Zbieg roszczenia o odszkodowanie z art. 18.3d k.p. za dyskryminacyjną przyczynę wypowiedzenia z roszczeniami z art. 45 § 1 k.p. / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 10, s. 16-24.

 30. Zmiana relacji płac pracowników państwowej sfery budżetowej (rok 2002 i 2014) / Z. Czajka // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 10, s. 19-26.

 31. Zwolnienia w Marks & Spencer : kto i kiedy musi współpracować z europejską radą zakładową / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 228 : 25-27.11, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 46, s. C12-C19.

  Zasady funkcjonowania europejskich rad zakładowych.