obraz

 nr 46                                                    18 - 24 listopada 2016 r.

 1. Badania lekarskie pracowników używających samochodu w pracy : głos w dyskusji / M. Majka // Atest. - 2016, nr 10, s. 4-6.

 2. Co się należy zwalnianym pracownikom / B. Sendrowicz // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 272 : 22.11, s. 22.

 3. Dyskryminacja w rekrutacji pracowników / M. Podsiedlik // Atest. - 2016, nr 10, s. 13-15.

 4. Dwojarki / W. Łabanowski // Atest. - 2016, nr 9, s. 35-40.

  Zagrożenia w przemyśle garbarskim.

 5. Główne bariery wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce / M. Kabaj // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, s. 15-23.

 6. Implementacja zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach / A. Bitkowska // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 9, s. 4-11.

 7. Innowacja jako proces biznesowy w przedsiębiorstwie - analiza i ocena wyników badań / R. Blażlak, K. Owczarek // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 9, s. 33-38.

 8. Innowacyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP / A. Lemańska-Majdzik // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 9, s. 39-43.

 9. Karta charakterystyki w służbie bhp / A. Łuczak. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 7, s. 4-6 ; nr 10, s. 24-26.

  Obowiązujące akty prawne dotyczące Karty charakterystyki, dokumentu informującego o zagrożeniach chemicznych w przedsiębiorstwach. Cz. 2: Klasyfikacja i oznakowanie produktu.

 10. Klipsownice / W. Łabanowski // Atest. - 2016, nr 10, s. 35-40.

  Zagrożenia zawodowe występujące przy obsłudze klipsownicy. Lista kontrolna dostosowania do wymagań bezpieczeństwa.

 11. Kompetencje społeczne pracowników - kontekst edukacyjny / S. Kwiatkowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, s. 33-36.

 12. Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach - realia czy iluzje? / U. Jeruszka // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, s. 23-28.

 13. Kształcenie zawodowe - wyzwania i trendy rozwojowe na świecie / A. Stępnikowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, s. 35-40.

 14. Nowe spojrzenie na systemy zarządzania bhp - norma ISO 45001 / A. Kowalkow // Atest. - 2016, nr 9, s. 13-16.

 15. Odpowiedzialność kierownika projektu na budowie za aspekty bhp / M. Korta, D. Kulesza // Atest. - 2016, nr 9, s. 4-6.

 16. Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / M. Piorunek // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, 

  s. 3-9.

 17. Postawy przedsiębiorcze wspierające innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw / M. Okręglicka // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 9, s. 26-32.

 18. Poszukiwanie wzorców analitycznego myślenia menedżera z wykorzystaniem eye trackingu / J. Korczak, A. Kaźmierczak // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 9, s. 44-49.

  Przedstawienie możliwości szerszego wykorzystania narzędzia eye-trackingu (techniki badawczej zorientowanej na pomiar, rejestrację i analizę danych o ruchach gałek ocznych) do identyfikacji wiedzy użytkowników systemów informatycznych zarządzania przez odkrywanie wzorców sekwencji patrzenia, czyli schematów analitycznego myślenia menedżerów.

 19. Projektowanie systemu informatycznego do wspomagania twórczości organizacyjnej / C. M. Olszak, T. Bartuś, P. Lorek // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 9, s. 50-58.

 20. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań służby bhp / L. Zieliński // Atest. - 2016, nr 10, s. 32-33.

 21. Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego i rynku pracy / K. Symela // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, s. 10-14.

 22. S jak szkolenia bhp / A. Nowak // Atest. - 2016, nr 9, s. 29-33.

 23. Społeczne domy opieki / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 274 : 24.11, s. 19.

 24. Studia wyższe drogą do zatrudnienia / R. Gerlach // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 9, s. 28-32.

 25. Sytuacja osób młodych w Polsce na tle państw europejskich / W. Gierańczyk // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 10, s. 33-53.

  Artykuł stanowi próbę przedstawienia sytuacji osób młodych, które w wieku 25—34 lata podejmują ważne decyzje życiowe. W tym celu badano uwarunkowania przestrzenne w zakresie tworzenia przez te osoby własnych gospodarstw domowych, uczestnictwa w rynku pracy i dokształcania się.

 26. Świadczenie rehabilitacyjne / A. Lejko // Atest. - 2016, nr 10, s. 61-62.

  Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

 27. Wpływ makrootoczenia na aktywizację cyfrową seniorów w Polsce / R. Kutera [i in.] // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 9, s. 65-71.

 28. Wykorzystanie metody autokorelacji przestrzennej do analizy ubóstwa na obszarach wiejskich / A. Kołodziejczak, T. Kossowski // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 10, s. 22-32.

 29. Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - schemat zakładu i rejestr dokumentów / D. Smoliński // Atest. - 2016, nr 10, s. 29-31.

 30. Zmiany w ujmowaniu zobowiązań emerytalno-rentowych w rachunkach narodowych / O. Leszczyńska-Luberek // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 9, s. 69-85 bibliogr. rez. summ.

  Opisano zmiany rozwiązań w ujmowaniu nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w ramach ubezpieczeń społecznych w rachunkach narodowych. Omówiono zasady obowiązujące do września 2014 r. oraz nowe wytyczne zawarte w Systemie Rachunków Narodowych (SNA 2008) i Europejskim Systemie Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010). Wskazano różnice między systemami oraz przedstawiono rozwiązania europejskie.

 31. Zwolnienia lekarskie są nadużywane : kto, kiedy i jak naciągał pracodawców w 2016 roku / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 223 : 18-20.11, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 45, s. C13-C22.