obraz

 nr 45                                                    11 - 17 listopada 2016 r.

 1. Adwokat ogólny czy tylko adwokat specjalista? : uwagi praktyczne w kontekście potrzeb wymiaru sprawiedliwości / A. Malicki // Palestra. - 2016, R. 61, nr 10, s. 102-107.

  Problematyka kompetencji merytorycznych adwokata i jego uprawnień zawodowych.

 2. Człowiek stary i jego problemy w badaniach socjologicznych dwóch ostatnich dekad PRL / T. Zbyrad // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 4, s. 146-178.

 3. Dialog społeczny w Debacie Trójstronnej na antenie TVP Info : od prawa koalicji do wieku emerytalnego // Dialog. - 2016, nr 3, s. 88-93.

 4. Dobry staż, czyli jaki? / M. Szymański // Dialog. - 2016, nr 3, s. 22-28.

  Sytuacja młodych osób na rynku pracy.

 5. Emerytury kapitałowe bez przymusu / M. Bitner, M. Bukowski // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 149-169.

  Omów. konf. "Emerytury kapitałowe dla ludzi i gospodarki - od potencjału do benefitów" zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, 27 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

 6. Emerytury od nowa. Będzie wcześniej i biedniej / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 268 : 17.11, s. 1,2.

 7. Empatia, strategie radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z pracy u pracowników pomocy społecznej / Z. Kwissa-Gajewska, M. Lipińska-Wąsik // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 4, s. 105-116.

 8. Europejski filar praw socjalnych : krytyczne wprowadzenie do dyskusji nad nową inicjatywą Jean-Claude Junckera / B. Surdykowska // Dialog. - 2016, nr 3, s. 44-49.

  Potrzeba zintensyfikowania prac nad uczciwym i paneuropejskim rynkiem pracy według przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera.

 9. Jak ubezpieczają się w Unii (Hiszpania) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 9, s. 11-14.

  Organizacja hiszpańskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

 10. Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach // Dialog. - 2016, nr 3, s. 99-108.

  Od 10.05.2016 r.

 11. Kalendarium dialogu - na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS // Dialog. - 2016, nr 3, s. 65-87.

  Od 9.5.2016 r.

 12. Luki w ochronie danych płacowych dotyczą nie tylko międzynarodowych przedsiębiorstw / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 210 : 28-30.10, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 42, s. C11-C19.

 13. Niemcy wiedzą : emerytura od 70 lat / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 253 : 28.10, s. 10.

 14. Obowiązki ubezpieczonego w związku z kontrolą zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy / R. Więcek // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 37-67.

 15. Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych / Ł. Dopierała // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 127-147.

 16. Pomoc osobom doświadczającym ubóstwa w świetle socjologii emocji / T. Kanasz // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 4, s. 49-65.

 17. Praca socjalna między kontrolą z solidarnością - kilka uwag / P. Sałustowicz // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 4, s. 3-13.

  Miejsce pracy socjalnej w polityce społecznej.

 18. Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / R. Marczak // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 171-202.

  Relacja z międzynarodowej konferencji dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination, która odbyła się 24 czerwca 2016 r. w Warszawie.

 19. Realizacja zasady trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów - wybrane problemy / Ł. Chojniak // Palestra. - 2016, R. 61, nr 10, s. 73-85.

 20. Rola pozaskładkowych źródeł w finansowaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / K. Bielawska // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 3-17. 

 21. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne w świetle dyrektywy 2004/38 i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / A. Szybkie // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 69-100.

 22. Stawka minimalna w umowach cywilnoprawnych - ocena proponowanych zmian przez pracodawców / G. Spytek-Bandurska // Dialog. - 2016, nr 3, s. 29-37.

 23. Święta w firmie // Poradnik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 10, s. 3-97.

  Z jakich źródeł można finansować świąteczne prezenty, w jakich przypadkach świąteczne podarunki należy opodatkować i oskładkować, jakie są zasady rozliczania VAT od świątecznych zakupów, jak rozliczać prezenty dla kontrahentów.

 24. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych / koment. E. Bogucka-Łopuszyńska. - Cz. 1-2 // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 204 : 20.10, s. C1-C12 ; nr 222 : 17.11, s. C1-C12.

 25. Warto próbować!!! / Z. Żurek // Dialog. - 2016, nr 3, s. 50-53.

  Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, polegający na powołanie nowej, stałej, Komisji Sejmowej do spraw Rynku Pracy i Dialogu Społecznego.

 26. Wiek emerytalny i staż składkowy w ocenie związków i pracodawców : zdania podzielone / A. Grabowska // Dialog. - 2016, nr 3, s. 54-58.

  Opinie Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, OPZZ, Business Centre Club, Lewiatana, Pracodawców RP oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

 27. Wynagrodzenie minimalne // Dialog. - 2016, nr 3, s. 94-98.

  Debata pt.: "Wynagrodzenie minimalne - skok jakościowy czy znak niepewności?", 28 czerwca 2016 r. Warszawa.

 28. Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej / K. Mickiewicz, M. Herkt // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 4, s. 117-131.

 29. Zabezpieczenie społeczne pracowników organizacji międzynarodowej - Unia Europejska a Organizacja Narodów Zjednoczonych / P. Kaleta // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 101-126.

 30. Zagrożenie przestępczością socjalną w obszarze ubezpieczeń społecznych / Z. Kukuła // Ubezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 19-35.

  Koncepcja przestępczości socjalnej oraz wyniki badań nad przypadkami wyłudzania świadczeń, ujawnione przez ZUS w l. 2010-2014.

 31. Zapomniana specjalność zakładu pracy. Pracownicze świadczenia socjalne - Polska a wybrane kraje zachodnioeuropejskie / J. Czarzasty // Dialog. - 2016, nr 3, s. 6-14.