obraz

 nr 43                                                    28 października - 03 listopada 2016 r.

 1. Absencja chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce / E. Kusideł, M. Striker // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 8, s. 6-10.

 2. Analiza czynników kształtujących w polskiej gospodarce tzw. gender pay gap / J. Mirosław, A. Smoder // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 8, s. 10-17.

  Na podstawie wybranych badań z lat 2011-2016 wskazanie obiektywnych czynników wpływających na lukę płacową między kobietami i mężczyznami.

 3. Analiza form i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w Polsce / I. Kukulak-Dolata // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 48-59.

 4. Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej ludności / M. Kunasz // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 8, s. 1-6.

 5. Bezrobocie na wsi w okresie 2011-2016 (maj) / A. Ziomek // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 68-69.

 6. Czas pracy - praktyczne rozliczenia / B. Lenart, M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 20, s. 3-81.

 7. Instytuty badawcze powinny wspierać służby zatrudnienia / Ł. Arendt ; rozm. J. Ćwiek-Świdecka // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 6-10.

  Rozmowa z dr. Łukaszem Arendtem, dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

 8. Jakie informacje przekazać reprezentantom załogi / J. Żołyński // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 213 : 3.11, wkł. D1-D8.

 9. Jak listopadowe nieobecności w pracy wpłyną na wysokość wynagrodzenia zasadniczego / M. Nowakowicz-Jankowiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 213 : 3.11, s. C4.

 10. Jak się odwołać od decyzji ZUS / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 256 : 2.11, s. 21.

  Po nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uchwalonej w październiku.

 11. Jak zmierzyć bezpieczeństwo pracy? / A. Mierzwiński, K. Lewandowski // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 10, s. 16-18.

 12. Między subwencją a budżetem – czemu (nie)służy algorytm subwencji oświatowej w Polsce? / E. Drogosz-Zabłocka, A. Kopańska, J. Stasiowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 8, s. 17-24.

  Przedstawiono krótki przegląd problemów związanych z finansowaniem oświaty oraz polskie rozwiązanie oparte na części oświatowej subwencji ogólnej. Zaprezentowano badanie, w którym zestawiono budżety 239 szkół podstawowych i gimnazjów z 2012 r. z ich potencjalnymi przychodami z subwencji oświatowej.

 13. Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne - miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? / E. Kowalska. - Cz. 1-3 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 30-32 ; nr 9, s. 32-34 ; nr 10, s. 26-28.

 14. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dwa lata funkcjonowania / J. Kędziora // Rynek Pracy. / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 60-67.

 15. Ocena ryzyka zawodowego dla montera dźwigów osobowych w blokach mieszkalnych // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 10, s. 22-25.

 16. Oferty i potrzeby szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim – wyniki badań / B. Bieszk-Stolorz, A. Gdakowicz, I. Markowicz // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 8, s. 24-30.

 17. Otwieranie dostępu do zawodów w Polsce. Konfrontacja opinii na temat ustawy deregulacyjnej / M. Dobrołowicz // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 37-47.

 18. Podkarpacie stawia na zawodowców - dlaczego warto? / M. Kawalec // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 88-95.

 19. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne dla personelu pojazdów publicznego transportu zbiorowego / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 10, s. 5-7.

 20. Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy / A. Różańska-Prawdzik // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 10, s. 19-20.

 21. Prekariat w Polsce / E. Kryńska // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 11-18.

 22. Przepisy bhp w telepracy / M. Barczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 10, s. 42-43.

 23. RDS, czyli Rada Dialogu Skutecznego / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 44, s. 10-13.

  Podsumowanie pierwszego roku działalności Rady Dialogu Społecznego.

 24. Redukcja objętości odpadów w celu przygotowania do transportu - zagrożenia związane z użytkowaniem belownicy pionowej / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 10, s. 11-13.

  Identyfikacja najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy podczas używania belownicy pionowej.

 25. Sytuacja prawna społecznego inspektora pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 44, s. 37.

 26. Szkolenie bezrobotnych w PUP w Zabrzu / H. Matys // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 74-87.

 27. Weksel między stronami stosunku pracy - raz jest dopuszczalny, a raz nie / M. Rylski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 213 : 3.11, s. C3.

 28. Zatrudnienie nierejestrowane na polskim rynku pracy - główne determinanty zjawiska / I. Poliwczak // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 26-36.

 29. Zatrudnienie w sektorach gospodarki kreatywnej - echa światowego kryzysu : analiza porównawcza / K. Zawadzki // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 2, s. 19-25.

 30. Zmiany w przepisach o ochronie pracy kobiet / K. Rogoziński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 10, s. 21.